Beschermd wonen

  • U bent 18 jaar of ouder en het is (tijdelijk) moeilijk om zelfstandig te wonen door psychische problemen.
  • Beschermd wonen is alleen een optie als andere ondersteuning onvoldoende oplossing biedt.
  • Als beschermd wonen een passende oplossing lijkt, maak dan een afspraak met een gespreksvoerder via T 14 0342.