Beschermd wonen

  • U bent 18 jaar of ouder en het is (tijdelijk) moeilijk om zelfstandig te wonen door psychische problemen.
  • Beschermd wonen is alleen een optie als andere ondersteuning onvoldoende oplossing biedt.
  • Als beschermd wonen een passende oplossing lijkt, maak dan een afspraak met een gespreksvoerder via 14 0342.

  • Bij beschermd wonen is uw eigen bijdrage afhankelijk van uw inkomen/vermogen, gezinssamenstelling en leeftijd.
  • Tijdens Het gesprek krijgt u meer informatie hierover.
  • U betaalt de eigen bijdrage aan het CAK. Daarmee betaalt u zelf een deel van de kosten.
  • Het CAK berekent hoeveel u moet betalen. Ook ontvangt u de factuur voor de eigen bijdrage van het CAK.