Idee voor de gemeente

  • Heeft u een idee over iets wat beter kan in de gemeente? 
  • Stuur uw idee in via het webformulier.
  • De gemeente bekijkt uw idee met aandacht.
  • Vanwege het grote aantal ideeën dat wij in korte tijd hebben mogen ontvangen, duurt het langer voordat we inhoudelijk op uw idee kunnen reageren. Wij hopen op uw begrip.
Idee voor Barneveld

Alle ideeën zijn welkom

De gemeente Barneveld ontvangt graag uw ideeën en voorstellen. Alle ideeën zijn welkom. Samen weten we meer.

Uw idee kan erover gaan hoe iets veiliger, mooier of beter kan in de gemeente. De gemeente bekijkt alle ideeën en voorstellen met aandacht. Niet alles kan worden uitgevoerd.

De gemeente Barneveld werkt gebiedsgericht. De gemeente bespreekt daarom uw idee met (maatschappelijke) partners, gebiedsvertegenwoordigers en de interne organisatie. Per idee kijkt de gemeente wat wel en niet haalbaar is.

Op de hoogte van het vervolg

Als u uw idee of voorstel indient, kunt u uw naam en contactgegevens invullen. Zo kan gemeente laten weten wat ze met uw idee heeft gedaan.