Werkervaringsplaats aanbieden

  • Werkgevers kunnen een werkervaringsplaats aanbieden voor mensen die niet direct kunnen voldoen aan de eisen van de arbeidsmarkt.
  • Kandidaten kunnen hun werknemersvaardigheden verbeteren. Ook kunnen ze vakgerichte vaardigheden aanleren. 
  • Een werkervaringsplaats duurt 7 maanden; 1 maand voorbereiding en 6 maanden werken.
  • Per werkervaringsplaats van 16 uur of meer stelt de gemeente een premie beschikbaar van € 2100 voor een periode van 7 maanden.
  • Als het nodig is, kan de werkervaringsplaats verlengd worden.
Werkervaringsplaats aanmeldformulier (pdf, 90 KB)