Werkervaringsplaats aanbieden

 • Werkgevers kunnen een werkervaringsplaats aanbieden voor mensen die niet direct kunnen voldoen aan de eisen van de arbeidsmarkt.
 • Kandidaten kunnen hun werknemersvaardigheden verbeteren. Ook kunnen ze vakgerichte vaardigheden aanleren. 
 • Een werkervaringsplaats duurt 7 maanden; 1 maand voorbereiding en 6 maanden werken.
 • Per werkervaringsplaats van 16 uur of meer stelt de gemeente een premie beschikbaar van € 2100 voor een periode van 7 maanden.
 • Als het nodig is, kan de werkervaringsplaats verlengd worden.
 • U kunt alleen een werkervaringsplek aanmelden met het online formulier. Meldingen met het pdf-formulier nemen we niet meer in behandeling.
Werkervaringsplaats aanbieden

Per werkervaringsplaats van 16 uur of meer, stelt de gemeente een premie beschikbaar van € 2.100 voor een periode van 7 maanden. Bij een werkervaringsplaats tot 16 uur per week bedraagt de premie € 1.050. Bij het betalen van de premie is rekening gehouden met het feit dat u in de eerste maanden de meeste investeringen moet doen. De betalingsmomenten zijn gekoppeld aan de momenten waarop de gemeente en u de voortgang evalueren.

 • De werkervaringsplaats sluit zowel qua werkzaamheden als qua werkomgeving aan bij de omstandigheden op de arbeidsmarkt
 • U daagt de medewerker voldoende uit, stimuleert en begeleidt hem om zo snel mogelijk als een volwaardige medewerker binnen uw organisatie te functioneren en zijn leerdoelen te realiseren.
 • De begeleider werkt nauw samen met de contactpersoon binnen de gemeente.
 • De werkervaringsplaats leidt niet tot verdringing van regulier werk of tot een concurrentievoordeel.

 1. U vult de melding werkervaringsplke in. 
 2. De gemeente matcht uw aanbod met de leerdoelen van de kandidaten. Als er een match is, stellen wij een kandidaat aan u voor. Na het kennismakingsgesprek besluit u of de kandidaat kan starten.
 3. U ontvangt een beschikking met daarin de toekenning van de premie. De medewerker kan starten.
 4. Aan het eind van de eerste maand, vult u samen met de medewerker het leerplan in. U stemt dit af met de begeleider van de medewerker bij de gemeente. U ontvangt 25% van de premie.
 5. In de 4e maand vult u samen met de medewerker de voortgangsrapportage in en stemt dit af met de begeleider van de medewerker bij de gemeente. U ontvangt 50% van de premie.
 6. In de 6e maand vult u samen met de medewerker de eindrapportage in. U adviseert samen de begeleider over een mogelijk vervolg. U ontvangt de resterende 25% van de premie.
 7. In de 7e maand besluit de gemeente over het vervolg. Dit is mede gebaseerd op uw advies. Mocht een verlenging van 6 maanden wenselijk zijn, dan gaan we met u in overleg.