Niet tevreden over jeugdhulp

  • Elk kind, jongere en volwassene die te maken heeft met jeugdhulp, kan hulp vragen van een onafhankelijk vertrouwenspersoon.
  • Deze vertrouwenspersoon denkt met jou/u mee bij vragen of klachten over de jeugdhulp.
  • De vertrouwenspersoon werkt vanuit het landelijke Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).
  • Je/u kunt contact opnemen via T 088-555 1000, E info@akj.nl of chatten op de website.
Website van het AKJ