Niet tevreden over jeugdhulp

 • Er is een onafhankelijk vertrouwenspersoon voor elk kind, jongere en volwassene die te maken heeft met jeugdhulp.
 • Deze vertrouwenspersoon denkt mee bij vragen of klachten over de jeugdhulp.
 • De vertrouwenspersoon werkt vanuit Jeugdstem. Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg.
 • Voor meer informatie of contact, bel 088-555 1000, of kijk of chat op de website van Jeugdstem.
Website Jeugdstem

De onafhankelijke vertrouwenspersoon is er voor iedereen die vragen of klachten heeft over:

 • Gemeentelijke gespreksvoerders
 • Het CJG
 • Instellingen die de jeugdhulp uitvoeren
 • Organisaties voor jeugdbescherming
 • De jeugdreclassering
 • De Raad voor de Kinderbescherming  
 • Veilig Thuis