Niet tevreden over jeugdhulp

  • elk kind, jongere en volwassene die te maken heeft met jeugdhulp, kan hulp vragen van een onafhankelijk vertrouwenspersoon
  • deze vertrouwenspersoon denkt met jou/u mee bij vragen of klachten over de jeugdhulp
  • de vertrouwenspersoon werken vanuit het landelijke Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)
  • je/u kunt contact opnemen via T 088-555 1000, E info@akj.nl of chatten op de website
ga naar de website van het AKJ