Niet tevreden over jeugdhulp

 • Er is een onafhankelijk vertrouwenspersoon voor elk kind, jongere en volwassene die te maken heeft met jeugdhulp.
 • Deze vertrouwenspersoon denkt met jou/u mee bij vragen of klachten over de jeugdhulp.
 • De vertrouwenspersoon werkt vanuit het landelijke Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).
 • Je/u kunt contact opnemen via 088-555 1000info@akj.nl of chatten op de website van het AKJ.
Website van het AKJ

De onafhankelijke vertrouwenspersoon is er voor iedereen die vragen of klachten heeft over:

 • Gemeentelijke gespreksvoerders
 • Het CJG
 • Instellingen die de jeugdhulp uitvoeren
 • Organisaties voor jeugdbescherming
 • De jeugdreclassering
 • De Raad voor de Kinderbescherming  
 • Veilig Thuis