Klacht over behandeling door gemeente en privacy

  • U vindt dat u niet goed bent behandeld door een medewerker, het college van burgemeester en wethouders of gemeenteraad of
  • U mist informatie die is beloofd of u heeft een klacht over privacy.
  • Bel met T 14 0342 of stuur een mail naar info@barneveld.nl
  • We hopen er samen uit te komen.
  • Een formele klacht dient u in via een brief.