Klacht over behandeling door gemeente en privacy

  • U vindt dat u niet goed bent behandeld door een medewerker, het college van burgemeester en wethouders of gemeenteraad of
  • U mist informatie die is beloofd of u heeft een klacht over privacy.
  • Bel met 14 0342 of stuur een mail naar info@barneveld.nl
  • We hopen er samen uit te komen.
  • Een formele klacht dient u in via een brief.

Stuur een brief met uw klacht aan: 

College van burgemeester en wethouders
T.a.v. de afdeling Bestuur & Dienstverlening
Postbus 63
3770 AB Barneveld

Vermeld daarbij de datum, uw naam, het adres, uw klacht en het tijdstip van de gedraging waarover u een klacht indient.

Als u een schriftelijke klacht stuurt, nemen we contact met u op. Vaak nodigen we u uit voor een gesprek. De persoon waarover de klacht gaat en een leidinggevende zijn meestal bij het gesprek aanwezig. Als u dan nog niet tevreden bent, dan wordt het formele traject voortgezet en ontvangt u een brief van het college. Hierin staat de reactie op uw klacht. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u uw klacht herhalen bij de Nationale Ombudsman.

Wij nemen niet alle klachten in behandeling. Zo sluiten wij onder andere de volgende klachten uit:

  • Herhaalde klachten.
  • Klachten over gedragingen van langer dan één jaar geleden.
  • Klachten over gedragingen waartegen bezwaar en/of beroep open staat of heeft gestaan.
  • Anoniem ingediende klachten.
  • Als er sprake is van onvoldoende belang van de klager of onvoldoende gewicht van de gedraging.