Geboorte aangeven

 • Het is verplicht om de geboorte van uw kind aan te geven.
 • U geeft de geboorte aan in de gemeente waar uw kind is geboren.
 • U doet de aangifte binnen 3 dagen na de geboorte.
 • Alleen de ouders kunnen de geboorte digitaal doorgeven. Bekijk de voorwaarden, hieronder. 
 • Als u geen digitale aangifte kunt doen, maakt u een afspraak om langs te komen bij de balie.
 • Per 1 januari 2024 kunt u uw kind de achternaam van beide ouders geven. Advies: regel dit vóór de geboorte.
 • De aangifte is gratis. Wij sturen u na de aangifte een persoonslijst toe met het burgerservicenummer van het kindje.

U kunt alleen digitale aangifte doen als u een verloskundige heeft van

 • Verloskundigen Barneveld
 • Matea Verloskundigen
 • Aan de Laak. 

In alle andere gevallen kunt u geen digitaal geboorteaangifte doen. U maakt dan een afspraak voor geboorteaangifte aan de balie.

Om de digitale geboorteaangifte te doen, logt u in met DigiD. Zijn er 2 ouders? Dan moeten beide ouders inloggen met DigiD.

Bij de digitale aangifte vragen wij u om 1 of meerdere bijlagen mee te sturen. Zorg dat u dit als digitaal bestand klaar heeft staan:

 • Het bewijs van geboorte (verklaring van verloskundige of (huis)arts)
 • Eventueel de akte van erkenning of de akte van naamskeuze
 • Eventueel (wanneer er een onbekende donor is): donorverklaring

In de aangifte vragen wij onder meer naar de volgende gegevens:

 • Geboortedatum
 • Geboortetijd
 • Officiële voornaam (of officiële voornamen) van het kind. Dit is de naam die op officiële documenten komt, zoals paspoort en identiteitsbewijs. Later komt deze naam ook op schooldiploma's. De officiële voornamen kunnen anders zijn dan de roepnaam. U geeft de roepnaam niet door aan de gemeente.

Bijschrijven in trouwboekje

Heeft u een trouwboekje en wilt u uw kind daarin bijgeschreven hebben? U mag het kind zelf bijschrijven en hoeft daarvoor niet naar de balie te komen.

Inloggen met DigiD Geboorte aangeven

Geef de geboorte van uw kind bij voorkeur digitaal aan. Kan dit niet? Kom dan binnen 3 dagen na de geboorte langs bij de balie. Maak hiervoor een afspraak. Zit de agenda de eerste 3 dagen vol? Bel dan voor een afspraak 14 0342.

Meenemen bij bezoek aan balie

 • Geldig identiteitsbewijs van de aangever en van de moeder
 • Gegevens: geboortedatum, geboortetijd en officiële voornaam (of officiële voornamen) van het kind

Indien van toepassing:

 • Verklaring van de arts of de verloskundige
 • Trouwboekje
 • Erkenningsakte ongeboren kind
 • Akte van naamskeuze
Maak afspraak geboorte aangifte

Bij aangifte van een geboorte kunt u per 1 januari 2024 kiezen welke achternaam (of achternamen) u uw eerste kind geeft:

 • De achternaam van één van de ouders van het kind;
 • Een combinatie van de achternamen van beide ouders.

De achternaam die u uw eerste kind geeft,  wordt ook de achternaam voor alle volgende kinderen.

Voor geadopteerde kinderen en kinderen met meerdere nationaliteiten gelden meer mogelijkheden.

Meer informatie:

Achternaam van beide ouders

U kunt uw eerste kind (als dat wordt geboren in 2024) een gecombineerde achternaam laten geven. Dus de achternaam van beide ouders. Wilt u dit? Houdt rekening met het volgende:

 • Beide ouders van wie het kind de achternaam krijgt, moeten bij de aangifte van de geboorte zijn. U kunt voorkomen dat de moeder hiervoor naar het gemeentehuis moet komen. Regel de gecombineerde achternaam voordat het kindje geboren is.
  • Bent u ongehuwd, dan gaat dat via een akte van erkenning. Maak hiervoor een afspraak, zie Kind erkennen
  • Bent u gehuwd of geregistreerd partner, dan is een akte van naamskeuze nodig. Maak hiervoor een afspraak, zie Naamskeuze kind vastleggen.

Als u al een kind of meerdere kinderen heeft

Heeft u al één of meerdere kinderen? Dan krijgt uw kind automatisch dezelfde achternaam. Wilt u de achternamen veranderen? Kijk wat de mogelijkheden zijn, op de pagina Naamskeuze kind vastleggen.