Wonen in een recreatieverblijf

 • Het is verboden om in een recreatieverblijf te wonen. 
 • In uitzonderlijke gevallen kan de gemeente tijdelijke bewoning toestaan.
 • Er gelden voorwaarden.
 • U doet hiervoor een aanvraag voor een gedoogbeschikking. Of u vraagt toestemming voor overbruggingshuisvesting aan.
 • Een tijdelijke gedoogbeschikking is voor maximaal 12 maanden.
 • Een overbruggingshuisvesting is voor maximaal 3 maanden, in geval van calamiteiten.
 • De gemeente kan een dwangsom opleggen als u geen gedoogbeschikking of toestemming heeft.

Aanvraag tijdelijke gedoogbeschikking

In uitzonderlijke gevallen mag u voor korte tijd in een recreatieverblijf wonen. Dit wordt dan tijdelijk gedoogd.  Hieronder de belangrijkste regels en eisen:

 • Een gedoogbeschikking is voor maximaal 12 maanden.
 • U moet een economische en/of maatschappelijke binding met de gemeente Barneveld hebben.
 • U moet kunnen aantonen dat u binnen één jaar een woning zal hebben in de gemeente Barneveld.
 • Er is geen beschikking over andere huisvesting.
 • Als de recreatiewoning niet op uw eigen grond staat, dan moet u ook toestemming hebben van
  • de eigenaar en/of de exploitant van het recreatieterrein én
  • de eigenaar van het recreatieverblijf.

Let op: uw inschrijving in de basisregistratiepersonen (BRP) is geen gedoogbeschikking, ontheffing of toestemming!

Aanvraag tijdelijke gedoogbeschikking (pdf, 146 KB)

 • Aanvraag voor tijdelijke toestemming van maximaal 3 maanden.
 • Als u tijdelijk niet op uw woonadres kunt verblijven in geval van een calamiteit (bijvoorbeeld brand of acute relatieproblemen).
 • Hiervoor stuurt u een brief met uitleg over uw situatie aan het college van burgemeester en wethouders.

Let op: uw inschrijving in de basisregistratiepersonen (BRP) is geen gedoogbeschikking, ontheffing of toestemming!