Wonen in een recreatieverblijf

 • U mag niet wonen in een recreatieverblijf.
 • U kunt een gedoogbeschikking of toestemming voor overbruggingshuisvesting aanvragen.
 • Deze zijn allebei tijdelijk en in uitzonderlijke gevallen mogelijk.
 • Een gedoogbeschikking is voor maximaal 12 maanden.
 • Een overbruggingshuisvesting is voor maximaal 3 maanden in geval van calamiteiten.
 • De gemeente kan een dwangsom opleggen als u geen gedoogbeschikking of toestemming heeft.

In uitzonderlijke gevallen mag u voor korte tijd in een recreatieverblijf wonen. Dit wordt dan gedoogd.  Hieronder de belangrijkste regels:

 • Een gedoogbeschikking is voor maximaal 12 maanden.
 • U moet een economische en/of maatschappelijke binding met de gemeente Barneveld hebben.
 • U moet kunnen aantonen dat u binnen één jaar een woning zal hebben in de gemeente Barneveld.
 • Er is geen beschikking over andere huisvesting.
 • Als de recreatiewoning niet op uw eigen grond staat, dan moet u ook toestemming hebben van
  • de eigenaar en/of de exploitant van het recreatieterrein én
  • de eigenaar van het recreatieverblijf.

Let op: uw inschrijving in de basisregistratiepersonen (BRP) is geen gedoogbeschikking, ontheffing of toestemming.

Aanvraag gedoogbeschikking (pdf, 146 KB)

 • Aanvraag voor tijdelijke toestemming van maximaal 3 maanden.
 • Als u tijdelijk niet op uw woonadres kunt verblijven in geval van een calamiteit (brand, acute relatieproblemen, etc.).
 • Hiervoor stuurt u een brief met uitleg over uw situatie aan het college van burgemeester en wethouders.

Let op: uw inschrijving in de basisregistratiepersonen (BRP) is geen gedoogbeschikking, ontheffing of toestemming.