Vreugdevuur organiseren

  • Alleen met een ontheffing mag u een vreugdevuur organiseren.
  • Met ontheffing mag u het vreugdevuur aanleggen tijdens de jaarwisseling.
  • U vraagt de ontheffing uiterlijk voor 21 december aan.
  • U bent op het moment van aanvragen 18 jaar of ouder.
  • Aanvragen is kosteloos.
  • Bij de aanvraag moet u een situatietekening uploaden. Houd deze bij de hand.
  • Als de ontheffing wordt verleend, staan hierin de voorwaarden vermeld.
Inloggen met DigiD Ontheffing vreugdevuur aanvragen (DigiD)

Hoe wij met uw gegevens omgaan voor het aanvragen van een ontheffing om een vreugdevuur te organiseren, leest u in het Privacyregister. Zie ‘Uw gegevens en Evenementenvergunning’.