Vooronderzoek (ver)bouwen aanvragen

 • U wilt schriftelijk advies over uw (ver)bouwplan of project, bijvoorbeeld als uw plan niet past binnen het bestemmingsplan.
 • In ons advies staan vervolgstappen en of er bezwaren zijn.
 • U ontvangt ook een inschatting van het vervolgtraject dat voor uw plan of project nodig is.
 • De kosten zijn € 343 of € 573. Dit wordt mogelijk verrekend met een vergunning of principeverzoek.
 • Een vooronderzoek is geen verplichting.
 • Let op: u kunt alleen bestanden uploaden van maximaal 2Mb. 
Inloggen met eHerkenning Niveau 2 Vooronderzoek aanvragen Inloggen met DigiD Vooronderzoek aanvragen (DigiD)

 • U vraagt een vooronderzoek aan.
 • De uitkomst van het vooronderzoek kan zijn 'positief', 'positief mits aangepast' of 'negatief'.
 • U ontvangt daarbij een schriftelijk advies over het vervolgtraject voor uw plan of project.
 • Hierna kunt u stoppen, een principeverzoek doen of een omgevingsvergunning aanvragen.

 • U kunt uw plan bespreken bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving.
 • U kunt online een afspraak maken. Of u belt hiervoor met 14 0342. 
 • Na de bespreking aan de balie kunt u stoppen, een vooronderzoek aanvragen of direct een omgevingsvergunning aanvragen.
Maak afspraak met balie

 • Verschillende adviseurs bespreken samen uw plan.
 • Dit zijn bijvoorbeeld adviseurs van stedenbouw, bodem en verkeer.