Vooronderzoek (ver)bouwen aanvragen

 • U wilt schriftelijk advies over uw (ver)bouwplan of project, bijvoorbeeld als uw plan niet past binnen het bestemmingsplan.
 • In ons advies staan vervolgstappen en of er bezwaren zijn.
 • U ontvangt ook een inschatting van het vervolgtraject dat voor uw plan of project nodig is.
 • De kosten zijn € 354 of € 590. Dit wordt mogelijk verrekend met een vergunning of principeverzoek.
 • Een vooronderzoek is geen verplichting.
 • Let op: u kunt alleen bestanden uploaden van maximaal 2Mb. 
Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Vooronderzoek aanvragen Inloggen met DigiD Vooronderzoek aanvragen (DigiD)

 • U vraagt een vooronderzoek aan.
 • Wanneer nodig wordt uw plan besproken aan de 'Omgevingstafel'.
 • De uitkomst van het vooronderzoek kan zijn 'positief', 'positief mits aangepast' of 'negatief'.
 • U ontvangt daarbij een schriftelijk advies over het vervolgtraject voor uw plan of project.
 • Hierna kunt u stoppen, een principeverzoek doen of een omgevingsvergunning aanvragen.

 • U kunt uw plan bespreken bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving.
 • U kunt online een afspraak maken. Of u belt hiervoor met 14 0342. 
 • Na de bespreking aan de balie kunt u stoppen, een vooronderzoek aanvragen of direct een omgevingsvergunning aanvragen.
Maak afspraak met balie

Als u een plan indient, kijken wij eerst intern of het wenselijk is. Past uw plan bij de omgevingsvisie van de gemeente? En is het kansrijk? Verschillende adviseurs beoordelen samen uw plan en brengen een advies uit. Eenvoudige plannen die goedgekeurd worden, kunnen soms meteen afgehandeld worden. Daarna kunt u een definitieve aanvraag indienen.

Ingewikkelde plannen moeten vaak nogmaals besproken worden om de haalbaarheid te beoordelen. Dit doen we aan de ‘Omgevingstafel’. Aan deze tafel zitten gemeentelijke adviseurs en kunt u als aanvrager meepraten over het plan. Externe adviseurs of mensen die betrokken zijn bij het plan kunnen ook aanschuiven. Hierdoor kan de reactie van iedereen gehoord en gebruikt worden bij de beoordeling van het plan. Dit bespaart tijd en maakt het proces transparant.

De conclusie kan zijn dat plannen afgekeurd worden. Of ze moeten worden uitgewerkt en opnieuw besproken worden. Als een plan goedgekeurd wordt, kan het vooronderzoek afgehandeld worden. Daarna kunt u een aanvraag omgevingsvergunning of verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan indienen.

Filmpje vooronderzoek