Ontheffing geluidshinder aanvragen

 • U heeft ontheffing nodig op basis van artikel 4.6 'Overige geluidhinder' van de Algemene plaatselijke verordening wanneer:
  • u tussen 19:00-07:00 uur of op zondag werkzaamheden uitvoert en/of
  • u geluidsniveaus hoger dan 65 dB(A) of hinder verwacht en
  • voor de werkzaamheden geen omgevingsvergunning nodig is of
  • u gaat rijden met een geluidswagen.
 • De werkzaamheden kunnen niet op een ander tijdstip uitgevoerd worden of onderbroken worden.
 • U treft alle mogelijke maatregelen om geluidsniveaus en hinder te beperken.
 • U informeert omwonenden schriftelijk en tijdig.
 • U bent tijdens de werkzaamheden telefonisch bereikbaar voor informatie en/of klachten.
 • De ontheffing kost € 57,00 (2019).
Ontheffing aanvragen (eHerkenning)