Horecaregels

Voor het starten en leiden van een horecabedrijf heeft u 1 of meer vergunningen nodig. Ook moet u zich aan regels houden. Wijzigingen moet u zelf bijhouden en doorgeven. We denken hierbij graag met u mee. Neem bij vragen altijd contact op. U kunt ze ook stellen op de jaarlijkse bijeenkomsten tussen ondernemers en omwonenden. 

Commerciële horeca

 • Als u een horecabedrijf wilt starten, overnemen, uitbreiden of veranderen heeft u een exploitatievergunning nodig. Via de exploitatievergunning regelt u onder meer het soort bedrijf, de locatie, de openingstijden en het terras. Bijvoorbeeld voor hotel, restaurant, café, snackbar, lunchroom en discotheek. Zie: Exploitatievergunning aanvragen
 • Gaat u alcohol schenken in uw horecabedrijf? Dan heeft u een vergunning nodig om alcohol te verkopen. Zie: Alcoholvergunning aanvragen
 • Om een exploitatie- of alcoholvergunning te krijgen moet u ook een Bibob-toest aanvragen. Met de Bibob-toets voorkomen we dat personen of ondernemingen met criminele bedoelingen een vergunning krijgen. Zie: Bibob-aanvraag
 • Onder voorwaarden kunt u een kansspelautomaat vergunning aanvragen. Zie: Kansspelautomaat vergunning aanvragen
 • Onder voorwaarden kunt u een verruiming van de openingstijden aanvragen. Zie: Verruiming sluitingstijd commerciële horeca aanvragen

U bent als vergunninghouder verantwoordelijk voor het naleven van uw vergunning(en). U doet er goed aan om deze regelmatig te controleren op juistheid. Wanneer er wijzigingen plaatsvinden in bijvoorbeeld de rechtsvorm van uw bedrijf, de inrichting, de lokaliteiten en/of leidinggevenden, moet u dit doorgeven aan de gemeente.

U moet zich aan de landelijke en lokale wetgeving houden. Hieronder een aantal van regels op het gebied van alcohol:

 • Alcohol mag alleen worden verstrekt aan personen van 18 jaar en ouder. Voordat de alcohol wordt verstrekt, moet worden gecontroleerd of deze persoon de leeftijd van 18 jaar is. Hiervoor moet worden gevraagd om een geldig legitimatiebewijs zoals een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Alleen wanneer onmiskenbaar vaststaat dat de persoon 18 jaar is, hoeft niet om legitimatie te worden gevraagd.

Let ook op dat de drank niet wordt gekocht voor een persoon die nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. De leidinggevende en het overige personeel moeten erop toezien dat deze wederverstrekking niet plaatsvindt.

 • De alcoholhoudende drank mag alleen worden geschonken in de horecalokaliteit. Het mag worden opgedronken in de lokaliteit en op het terras, mits dit terras genoemd staat op de Alcoholwetvergunning. Het mag niet meegenomen worden naar bijvoorbeeld een bankje in de openbare ruimte of naar huis. Ook is het niet toegestaan dat alcohol van elders wordt meegenomen en in de horecalokaliteit wordt genuttigd.

U mag geen gesloten verpakkingen verkopen zoals dichte blikjes bier of flessen wijn.

Informatiemateriaal over alcohol kunt u vinden op: Geen 18? Geen alcohol! | FrisValley

Hoe laat moet een horecazaak sluiten?

 • In de Apv is geregeld dat horecabedrijven elke dag tussen 24.00 en 06.00 uur gesloten moeten zijn. Wanneer een horecabedrijf langer geopend wil zijn kan een ontheffing worden aangevraagd. Het ligt aan het soort bedrijf welke uiterste sluitingstijd mogelijk is.

Globaal komt het hier op neer:

 • Restaurant, buurt- en dorpshuis, broodjeszaak, cafetaria: alle dagen 01.00 uur.
 • Café, bar en dergelijk, die hoofdzakelijk alcoholhoudende drank verkopen zijn: zaterdag en zondag tot 03.00 uur overige dagen 02.00 uur.

Er wordt een bedrag in rekening gebracht voor elk uur dat het bedrijf na 24.00 uur geopend is. Zie: leges.

In bijzondere gevallen kan een ontheffing voor een latere sluitingstijd worden verleend. Een bijzonder geval is de Nieuwjaarsnacht. Dit geldt voor alle soorten horecabedrijven.

Terras:

Wanneer een horecabedrijf ontheffing heeft om tot 01.00 uur geopend te zijn, kan ook een ontheffing worden gevraagd voor het terras. Restaurants en cafés kunnen voor de maanden mei, juni en september ontheffing vragen voor zaterdag en zondag tot 01.00 uur en in juli en augustus voor alle dagen van de week tot 01.00 uur.

Bij een eerste aanvraag om ontheffing wordt een bijeenkomst met omwonenden georganiseerd. Wanneer een ontheffing wordt verleend, worden hier strenge voorwaarden aan verbonden zoals:

 • Om 0.30 uur laatste ronde, vanaf 0.45 uur geen nieuwe gasten en om 01.00 uur terras leeg en geen afruimwerkzaamheden meer.
 • De gasten op het terras veroorzaken geen overlast voor omwonenden.
 • De horeca ondernemer geeft een telefoonnummer op dat in geval van overlast kan worden gebeld door omwonenden. Dit nummer is tijdens de openingstijden van het terras bereikbaar.

Zie: Verruiming sluitingstijd commerciële horeca aanvragen

U bent als vergunninghouder verantwoordelijk voor het naleven van uw vergunning(en). U doet er goed aan om deze regelmatig te controleren op juistheid. Wanneer er wijzigingen plaatsvinden in bijvoorbeeld de rechtsvorm van uw bedrijf, de inrichting, de lokaliteiten en/of leidinggevenden, moet u dit doorgeven aan de gemeente. 

Stel uw vragen via info@barneveld.nl of bel 14 0342.

Wanneer de regels uit de Alcoholwet worden overtreden heeft de landelijke wetgever bepaald dat een bestuurlijke boete kan worden opgelegd aan de vergunninghouder. Dit zijn hoge boetes  (die kunnen oplopen tot € 2720) die door de burgemeester worden opgelegd. Bij herhaling worden de bedragen met 50% en daarna met 100% verhoogd.

Wanneer een jongere van 16 of 17 jaar alcohol aanwezig of voor consumptie gereed heeft, krijgt deze jongere een boete. Ook een wederverstrekker krijgt een boete. Dit is een volwassene die alcoholhoudende drank haalt voor een jongere onder de 18 jaar en dit aan de jongere verstrekt.

De boete voor de wederverstrekker en de jongere bedraagt € 100 (exclusief de administratiekosten).