Exploitatievergunning aanvragen

  • U wilt een horecabedrijf starten, overnemen, uitbreiden of veranderen.
  • Denk bij een horecabedrijf aan: hotel, restaurant, café, snackbar, lunchroom, discotheek, waterpijpcafé en afhaalcentrum. Maar ook aan buurt- of clubhuis, sportkantine of verenigingsgebouw.
  • Via de exploitatievergunning regelt u onder meer het soort bedrijf, de locatie, de openingstijden en het terras.
  • Hieronder vraagt u de vergunning aan. Let op: aanvragen met het (oude) pdf-formulier kunnen we niet meer in behandeling nemen.
  • U doet ook een Bibob-toets. Vul de vragenlijst in en stuur deze ingevuld mee met uw vergunningaanvraag.
Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Exploitatievergunning aanvragen Vergeet niet de Bibob-toets

Aanvraag Kosten
Horeca-exploitatievergunning (zonder Alcoholvergunning) € 216,00
Wijziging horeca-exploitatievergunning € 110,00
Horeca-exploitatievergunning (naast Alcoholvergunning) € 60,50

  • De houder/leidinggevende is 18 jaar of ouder.
  • De houder/leidinggevende is van onbesproken gedrag en heeft geen strafblad.
  • De omgeving heeft geen last van uw horecabedrijf. Uw bedrijf verstoort niet de openbare orde. 
  • Het bestemmingsplan staat toe dat er horecabedrijven in het gebied zijn. 
  • U vult een Bibob-formulier in. Hiermee beoordeelt de gemeente of er een risico is dat de vergunning gebruikt gaat worden voor criminele activiteiten. 

Bij de aanvraag van een drank- en horecavergunning of een exploitatievergunning doet u een BIBOB-toets.