Verklaring omtrent gedrag aanvragen

  • Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag.
  • U heeft het nodig als u gaat werken in onderwijs, kinderopvang of met andere kwetsbare groepen.
  • Uw werkgever kan rechtstreeks een VOG aanvragen bij de Dienst Justis; hiervoor is eHerkenning nodig.
  • Heeft uw werkgever geen eHerkenning, maak dan een afspraak met de gemeente.
  • Bij de balie Publiekszaken kunt u een VOG aanvragen. Download vooraf het formulier, laat het werkgeversdeel invullen en neem het mee. 
  • Let op: werkt u in de kinderopvang, vul dan het formulier VOG kinderopvang in.
  • Vergeet niet uw identiteitsbewijs mee te nemen als u langskomt.
  • Een aanvraag aan de balie kost € 41,35.
Maak afspraak voor VOG Download het VOG aanvraagformulier Download VOG formulier kinderopvang