Verklaring omtrent gedrag aanvragen

  • Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag.
  • U heeft het nodig als u gaat werken in onderwijs, kinderopvang of met andere kwetsbare groepen.
  • Uw werkgever kan rechtstreeks een VOG aanvragen bij de Dienst Justis; hiervoor is eHerkenning nodig.
  • Heeft uw werkgever geen eHerkenning, maak dan een afspraak met de gemeente.
  • Bij de balie Publiekszaken kunt u een VOG aanvragen. Download vooraf het formulier, laat het werkgeversdeel invullen en neem het mee. 
  • Vergeet niet uw identiteitsbewijs mee te nemen als u langskomt.
  • Een aanvraag aan de balie kost € 41,35.
Maak afspraak voor VOG Download het VOG aanvraagformulier

U kunt een VOG alleen digitaal aanvragen als de aanvraag digitaal is klaargezet door de organisatie die de VOG van u vraagt. Zie: Aanvraag digitaal op de website van Justis.

Vrijwilligers die voor een organisatie werken met kwetsbare mensen en/of kinderen, kunnen in aanmerking komen voor een gratis VOG. Hiervoor moet de vrijwilligersorganisatie zich aanmelden voor de regeling bij het ministerie van Veiligheid en Justitie via www.gratisvog.nl

Hoe wij met uw gegevens omgaan bij een verklaring omtrent gedrag, kunt u lezen in het Privacyregister. Zie Uw gegevens en Verklaring omtrent gedrag.