Repaircafé organiseren

 • 5 verenigingen, scholen en kerken kunnen in 2023 tegen een vergoeding repaircafés organiseren.
 • Het repaircafé wordt elke maand of elke 2 maanden gehouden en duurt 2 uur per keer.
 • De vergoeding is € 125 per repaircafé, met een maximum voor 12 repaircafés per vereniging. 
 • Er gelden voorwaarden.
 • Aanmelden kan tot en met 15 december 2022.

Het opzetten van een repaircafé. Een repaircafé is een plek waar inwoners kapotte elektronische apparaten, kleding, tassen of knuffels ter reparatie kunnen brengen. De vrijwilligers van de vereniging proberen de spullen ter plekke te repareren. Soms zijn het kleine defecten waarvoor een apparaat niet teruggestuurd wordt naar de producent maar die eenvoudig zijn te repareren. Ook zou licht verstelwerk, bijvoorbeeld een zoom in een broek of jurk geregeld kunnen worden. Dit hangt af van de vaardigheden en interesses van de vrijwilligers van het repaircafé. Het is niet de bedoeling dat de werkzaamheden de professionele reparateurs, naai- en herstelateliers opdrachten gaan kosten. Door spullen in het repaircafé te laten repareren wordt de levensduur van het product verlengt. Hierdoor verminderen we de hoeveelheid afval.

Hoe vaak en wanneer

Openingstijden repaircafé: een vast tijdsblok van 2 uur per maand of per 2 maanden. Dit is zelf in te plannen door de vereniging. Via Stichting Repair Café kan de vereniging gebruik maken van diverse communicatiemiddelen om hun repaircafé te promoten. Dit kost ca. € 49,00 per aanmelding. Aanmelden kan via www.repaircafe.org.

Waar

 • De vereniging geeft bij aanmelding voor deze activiteit aan in welk dorp of welke dorpen zij het repaircafé wil houden.
 • De vereniging organiseert zelf de plek van het repaircafé.

Hoeveel vrijwilligers nodig?

Minimaal 2 vrijwilligers per repaircafé.

Hoeveel tijd kost het?

Openingstijden: 2 uur per repaircafé. Met minimaal 2 vrijwilligers totaal 48 uur per jaar.

Bijdrage van de gemeente

De gemeente publiceert de data, tijdstippen en plek van het repaircafé op de gemeentepagina in de huis-aan-huiskrant, de gemeentelijke website en in de AfvalWijzer.

€ 125 per repaircafé met een maximum vergoeding voor 12 repaircafés per vereniging per kalenderjaar. Dit is onafhankelijk van het aantal vrijwilligers dat een vereniging per repaircafé inzet.

Voorwaarden voor vergoeding

 • De vereniging mailt uiterlijk 31 januari 2023 naar afval@barneveld.nl:
  • de dag, plek, begin- en eindtijd van elk repaircafé dat zij in 2023 houden,
  • een beschrijving van de spullen die inwoners ter reparatie naar het repaircafé kunnen brengen.
 • Aanwezigheid minimaal 2 vrijwilligers tijdens het repaircafé. De gemeente controleert dit steekproefsgewijs.
 • De vereniging mailt uiterlijk 1 week na elk repaircafé naar afval@barneveld.nl:
  • Lijst met producten die alle bezoekers ter reparatie hebben gebracht. Bij elk product geeft de vereniging aan of het product wel of niet is gerepareerd.

Er kunnen 5 verenigingen deelnemen aan deze activiteit. In overleg met de gemeente wordt gekeken naar de spreiding over de dorpen.

Wilt u met uw vereniging, school of kerk samen repaircafé's organiseren? En hiervoor een vergoeding ontvangen? Meld u dan aan!

Informatie over aanmelden