Mantelzorgwoning (ver)bouwen

  • Mantelzorg is onbetaalde, intensieve ondersteuning (minimaal 8 uur per week) aan of van uw familieleden/directe naasten.
  • Een woonruimte hiervoor is vaak vergunningvrij te bouwen of verbouwen op eigen terrein.
  • Wanneer de mantelzorg vervalt, mag het bouwwerk niet meer gebruikt worden als woonruimte.
    • Voorzieningen zoals een keuken en badkamer moeten worden verwijderd.
    • Een verplaatsbare mantelzorgunit moet in het geheel worden verwijderd.
  • U kunt overleggen en aanvragen via de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving. 
Maak afspraak voor overleg