Leerlingenvervoer

  • Als een kind niet zelfstandig naar school kan door een beperking of grote afstand is soms leerlingenvervoer mogelijk.
  • Voor een aanvraag leerlingenvervoer is vaak eerst een gesprek nodig.
  • Meld u aan voor een gesprek als het kind voor het eerst naar speciaal (basis)onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs gaat. 
  • Heeft het kind al leerlingenvervoer? Dan kunt u het leerlingenvervoer direct aanvragen.
  • Gaat een kind naar een reguliere basisschool die past bij een bepaalde geloofsovertuiging of identiteit? Dan kunt u het leerlingenvervoer direct aanvragen.
  • We beoordelen aanvragen met de regels van de gemeente Barneveld en de landelijke regelgeving.
Aanmelden voor gesprek leerlingenvervoer