Leerlingenvervoer aanvragen

  • uw kind kan niet zelfstandig naar school door een beperking of de grote afstand
  • na uw aanvraag bespreken wij met u hoe uw kind op school kan komen
  • u ontvangt van dit gesprek een verslag
  • binnen 8 weken na dit gesprek ontvangt u een brief met het besluit over uw aanvraag
leerlingenvervoer aanvragen (DigiD)