Inburgeren

 • U moet inburgeren als u van buiten de EU langdurig in Nederland komt wonen.
 • U moet binnen 3 jaar het inburgeringsexamen halen.
 • U kunt een boete krijgen als u het inburgeringsexamen niet op tijd haalt.
 • U moet de inburgeringscursus en het inburgeringsexamen zelf regelen en betalen.
 • Als u geen geld heeft, kunt u geld lenen van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
 • U leest u meer over de regels en cursuslocaties op www.inburgeren.nl.
Ga naar www.inburgeren.nl

U hoeft niet in te burgeren als u:

 • Een Nederlands paspoort heeft.
 • Afkomstig bent uit de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER), Turkije of Zwitserland.
 • Jonger bent dan 18 jaar.
 • Ouder bent dan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • 8 jaar of langer in Nederland woonde toen u leerplichtig was.
 • Over Nederlandse diploma's, certificaten of bewijsstukken van een bepaalde opleiding in de Nederlandse taal beschikt.
 • Tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk (als expat bijvoorbeeld).

U kunt een ontheffing aanvragen voor het basisexamen inburgering als u een ernstig lichamelijk of geestelijk probleem heeft. Of als er bijzondere persoonlijke omstandigheden zijn. Zie hiervoor de pagina Ziekte, handicap of overlijden op www.inburgeren.nl.

Bent u niet inburgeringsplichtig, maar wilt u wel graag beter leren lezen, schrijven of rekenen? 
Vindt u het lastig om de brieven van bijvoorbeeld de woningbouwvereniging, de gemeente of de Belastingdienst te begrijpen? Of om een kaartje te schrijven of een formulier in te vullen op internet? Bij Taalhuis Barneveld wordt u geholpen beter te leren lezen, schrijven, rekenen of op de computer te werken. 

Kom eens naar het spreekuur van het Taalhuis in de Bibliotheek Barneveld. U bent van harte welkom.