Erfbeplanting bijdrage en advies

 • U wilt uw erf beplanten.
 • Als uw idee past in het landschapstype waarin uw erf ligt, maakt Stichting Landschapsbeheer Gelderland een plan en regelt beplanting.
 • Deze ondersteuning is alleen voor erven in het buitengebied.
 • Kijk op kaart.barneveld.nl wat uw landschapstype is.
 • Per landschapstype is er een beplantingsadvies.
 • Bel 14 0342 om u aan te melden voor ondersteuning.
 • De gemeente helpt u verder op weg.

De meest voorkomende streekeigen boom- en struiksoorten voor het esdorp- en brinkenlandschap en de plek waar u ze het beste aan kunt planten.

Houtwal en houtsingel

Zomereik aangevuld met ruwe berk en lijsterbes, en struiken zoals meidoorn, hazelaar, veldesdoorn, hondsroos, vuilboom, Gelderse roos en inheemse hulst langs een perceel.

Struweelhaag

Gecombineerde doornenhaag van meidoorn, sleedoorn, egelantier en hondsroos als perceelsrand. Of een gemengde haag met hazelaar, vogelkers, Gelderse roos, veldesdoorn, rode kornoelje, meidoorn, sleedoorn, kardinaalsmuts en hondsroos.

Geriefhoutbosjes

Gewone es, inheemse zwarte populier, hazelaar en berk. Knotbomen Eiken en essen in drogere gebieden.

Hoogstamboomgaard

Hoogstamfruitbomen met appel (Goudrenet, Notarisappel, Zoete Bloemée), peer (Clapps favourite, Beurré Hardy), pruim (Reine Claude, D’Anthan, Reine Victoria) omhaagd door meidoorn. Haag rond of bij de voortuin Meidoorn, veldesdoorn, haagbeuk, liguster, beuk. Haag rond of bij de fruitgaarde/moestuin Meidoorn of veldesdoorn.

Oprit

Zomereiken, op korte afstand van elkaar.

Voor de gevel

Leilinde, (lei)perenboom of knotlinde (zonzijde).

Solitaire boom op het erf

Hoogstamfruitbomen, sierappel of sierpeer, zomereik, linde, tamme kastanje, berk, walnoot of kers (meikers).

Naast het woonhuis

Boom of bomen zoals een tamme kastanje, linde of walnoot.

Struiken

Sering, boerenjasmijn, hulst, bessen.

Tips

 • Houd de es open en maak de rand zo groen mogelijk. Plant er eiken of leg houtwallen en houtsingels aan.
 • Draai de erfinrichting van een boerderij die met de achterzijde naar de weg gekeerd staat niet om.
 • Plant langs stallen en schuren bomen en struiken in houtwallen of houtsingels.

Bel T 14 0342 om de gewenste beplanting en de mogelijkheden voor een bijdrage te bespreken.

De meest voorkomende streekeigen boom- en struiksoorten voor het kampenlandschap en de plek op het erf en in het landschap waar u ze het beste aan kunt planten.

Houtwal en houtsingel

Zomereik aangevuld met ruwe berk en lijsterbes, en struiken zoals meidoorn, hazelaar, veldesdoorn, hondsroos, vuilboom, Gelderse roos en inheemse hulst.

In de omgeving van beken

Grauwe wilg, zwarte els, inheemse zwarte populier en inlandse vogelkers.

Struweelhaag

Gecombineerde doornenhaag van meidoorn, sleedoorn, egelantier en hondsroos als perceelsrand. Of een gemengde haag met hazelaar, vogelkers, Gelderse roos, veldesdoorn, rode kornoelje, meidoorn, sleedoorn, kardinaalsmuts en hondsroos.

Geriefhoutbosje

Schietwilg, gewone es, inheemse zwarte populier, zwarte els, hazelaar en ruwe berk.

Knotbomen

Schietwilgen en zwarte elzen in natte gebieden, zomereiken en gewone essen in drogere gebieden. Hoogstamboomgaard Hoogstamfruitbomen met appel (Goudrenet, Notarisappel, Zoete Bloemée), peer (Clapps favourite, Beurré Hardy), pruim (Reine Claude, D’Anthan, Reine Victoria), walnoot of kers (meikers).

Haag rond of bij de voortuin

Meidoorn, veldesdoorn, beuk, haagbeuk en liguster.

Haag rond of bij de boomgaard/ moestuin

Meidoorn of veldesdoorn.

Solitaire bomen op het erf

Zomereik, linde, tamme kastanje, walnoot en ruwe berk.

Tip: Als u het gebied wilt versterken kunt u het beste eiken en kleine bosjes, houtwallen of houtsingels aanleggen. Langs stallen en schuren kunt u ook bomen en struiken in houtwallen of houtsingels aanplanten. Een andere tip is om de erfinrichting van een boerderij die met de achterzijde naar de weg staat niet om te draaien. Dit is juist karakteristiek voor het kampenlandschap! Plant één of enkele parkbomen en plant een beukenhaag alleen in de voortuin. Bij een boerderij met allure past een gazon en enkele parkbomen in de voortuin en hagen en fruitbomen opzij.

Bel 14 0342 om de gewenste beplanting en de mogelijkheden voor een bijdrage te bespreken.

De meest voorkomende streekeigen boom- en struiksoorten voor het broek- en heideontginningslandschap en de plek op het erf waar u ze het beste aan kunt planten.

Elzensingels

Zwarte els langs percelen.

Houtsingel

Zomereik aangevuld met zachte of ruwe berk, zwarte els, lijsterbes en struiken zoals meidoorn, sleedoorn, boswilg, vogelkers en gelderse roos langs percelen.

Knotbomen

Zwarte els, schietwilg en gewone es langs sloten en in lager gelegen delen van het gebied.

Hoogstamboomgaard

Hoogstamfruitbomen met appel (Goudreinet, Notarisappel, Zoete Bloemée), peer (Clapps favourite, Beurré Hardy), pruim (Reine Claude, D’Anthan, Reine Victoria) omhaagd met meidoorn.

Solitaire bomen op het erf

Hoogstamfruitboom, paardekastanje.

Haag rond of bij de voortuin

Beuk, haagbeuk, liguster, veldesdoorn, meidoorn.

Haag rond of bij de fruitgaarde/moestuin

Meidoorn.

Bel T 14 0342 om de gewenste beplanting en de mogelijkheden voor een bijdrage te bespreken.

De meest voorkomende streekeigen boom- en struiksoorten voor het slagenlandschap en de plek op het erf en in het landschap waar u ze het beste aan kunt planten.

Knotbomen

Langs sloten en in lager gelegen delen van het gebied.

Boomgaard

Hoogstamfruitbomen met appel (Goudrenet, Notarisappel, Zoete Bloemée), peer (Clapps favourite, Beurré Hardy), pruim (Reine Claude, D’Anthan, Reine Victoria), walnoot of kers (meikers).

Haag rond of bij de voortuin

Meidoorn, veldesdoorn en haagbeuk.

Haag rond of bij de fruitgaarde / moestuin

Meidoorn of veldesdoorn.

Struiken

Sering, Boerenjasmijn, bessen.

Solitaire bomen

Es, els, wilg en populier.

Bel T 14 0342om de gewenste beplanting en de mogelijkheden voor een bijdrage te bespreken.

Bomen en hagen

Plant bomen minimaal twee meter van de erfscheiding. Plant een haag of heg minimaal 0,5 meter van de erfscheiding

Coniferen en exoten

Vermijd zoveel mogelijk het gebruik van coniferen en andere niet inheemse soorten (o.a. laurierkers), ook niet als erfafscheiding. Ze zijn meestal van weinig waarde voor dieren. Wanneer u ze toch wilt aanplanten, plant ze dan in de tuin zelf.

Bomen met afwijkende bladkleur

Plant ze in de tuin en niet bij de kavelgrens.

Aantrekkelijk voor dieren

Gebruik voor vogels en zoogdieren aantrekkelijke struik- en boomsoorten die nectar, bessen of noten leveren. Van nestkasten, takkenhopen en holten in bomen profiteren ook veel dieren. Laat tussen takkenrillen en onder schuttingen ruimte open als doorgang voor egels en andere kleine zoogdieren. Maak het erf niet te netjes, houd het gevarieerd.

Verlichting

Vermijd overvloedige verlichting en plaats de verlichting zo laag mogelijk bij de grond.

Verharding

Verhard zo weinig mogelijk.

Voorwaarden door anderen dan de gemeente

Houd onder andere rekening met:

 • Waterschappen stellen als voorwaarde dat naast sommige watergangen een strook vrij blijft van beplanting en obstakels. Neem zo nodig contact op met uw waterschap: Waterschap Vallei en Veluwe, T 055 - 527 29 11.
 • Let bij het planten ook op de aanwezigheid van kabels en leidingen. Informeer bij KLIC (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) T 0800 - 0080.
 • Plaats satellietschotels op de grond, met een enkele struik eromheen.