Vogelgriep

  • Pluimveehouders moeten zich houden aan een landelijke ophokplicht voor hun vogels.
  • Hobbyhouders van vogels moeten zich houden een landelijke  afschermplicht.
  • De landelijke ophok- en afschermplicht is wettelijk verplicht.  
  • De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) kan hierop handhaven.
  • Politie en boa’s kunnen overtredingen doorgeven.
  • Per 24 januari 2022 geldt ook een vervoersverbod.
  • Actuele maatregelen: Landelijke maatregelen bij uitbraak vogelgriep | Rijksoverheid.nl

Vervoersverbod

Op een pluimveebedrijf in Ede is 24 januari vogelgriep vastgesteld. In een straal van 10 kilometer liggen 215 andere pluimveebedrijven. Hier geldt per direct een vervoersverbod. Het gebied van het verbod ligt voor een deel in gemeente Barneveld. 

Het vervoersverbod geldt voor alle vogels en eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel. Andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte mogen ook niet worden vervoerd.
Download de kaart (png, 4.80 MB) met het gebied met het vervoersverbod, of bekijk de kaart hieronder.

Kaart die gebied aangeeft waar vervoersverbod geldt.
Het gebied met het vervoersverbod rond Barneveld.

Verplichtingen

Aangifteplicht

Voor vogelgriep geldt een aangifteplicht. Pluimveehouders moeten de (verschijnselen van) vogelgriep melden bij de NVWA. Bel het Landelijk meldpunt dierziekten via T 045 - 546 31 88.

Hobbyhouders

Pluimveehouders