Vogelgriep

  • Vogelgriep verspreidt zich in Nederland door bijvoorbeeld trekvogels. Dit heeft grote gevolgen voor de natuur en pluimveebedrijven.
  • De Rijksoverheid neemt bij (verdenking van) vogelgriep maatregelen om verspreiding tegen te gaan.
  • Er is ook een plan om besmetting met het virus zo veel mogelijk te voorkomen. 
  • Actuele situatie en maatregelen: Rijksoverheid.nl/vogelgriep.
  • Aanvullende informatie voor de pluimveesector​​​​​ (AVINED).