Vogelgriep

  • De ophok- en afschermplicht is nog steeds van kracht in de Gelderse Vallei:
    • Voor pluimveebedrijven geldt hier nog een ophokplicht voor hun vogels. Er gelden ook andere maatregelen.
    • Houders van hobbyvogels moeten zich houden aan de afschermplicht.
  • Actuele situatie en maatregelen: Rijksoverheid.nl/vogelgriep
  • Aanvullende informatie voor de pluimveesector​​​​​.

Verplichtingen

Hobbyhouders

Pluimveehouders

Raap dode of zieke vogels niet zelf op

  • Ziet u een dode, of zieke vogel in het wild? Dit kunnen bijvoorbeeld eenden, zwanen, of ganzen zijn. Raap ze niet zelf op! Dan kunt u per ongeluk de vogelgriep verspreiden. Bel alstublieft wel de dierenambulance 06-20401060.