Vogelgriep

 • Pluimveehouders moeten zich houden aan een landelijke ophokplicht voor hun vogels.
 • Hobbyhouders van vogels moeten zich houden een landelijke  afschermplicht.
 • De landelijke ophok- en afschermplicht is wettelijk verplicht.  
 • De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) kan hierop handhaven.
 • Politie en boa’s kunnen overtredingen doorgeven.
 • Actuele situatie en maatregelen: Vogelgriep | Rijksoverheid.nl

Nieuws

 • 26 januari 2023: Vervoersverbod na besmetting op eendenbedrijf Nijkerk

Verplichtingen

Aangifteplicht

Voor vogelgriep geldt een aangifteplicht. Pluimveehouders moeten de (verschijnselen van) vogelgriep melden bij de NVWA. Bel het Landelijk meldpunt dierziekten via 045 - 546 31 88.

Vervoersverbod vogels, eieren en mest

Een vervoersverbod gaat over alle vogels en eieren vanaf een plek met vogels. Ook geldt het vervoersverbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel. Andere dieren en dierlijke producten die afkomstig zijn van bedrijven met gevogelte mogen ook niet vervoerd worden. Daarnaast gelden er bepaalde regels voor de jacht.

Hobbyhouders

Pluimveehouders

Raap dode of zieke vogels niet zelf op

 • Ziet u een dode, of zieke vogel in het wild? Dit kunnen bijvoorbeeld eenden, zwanen, of ganzen zijn. Raap ze niet zelf op! Dan kunt u per ongeluk de vogelgriep verspreiden. Bel alstublieft wel de dierenambulance 06-20401060.

Flyer Vogelgriep

Informatie over vogelgriep is gebundeld in een flyer. Hierin staat een overzicht van digitale informatiebronnen en telefoonnummers. Download de flyer Vogelgriep (pdf, 238 KB), of lees de teksten van de flyer hieronder. De flyer is een uitgave van o.a. het Poultry Expertise Centre, LTO en gemeente Barneveld.

Waarom deze flyer?

Helaas is er in de regio vogelgriep met ingrijpende gevolgen voor vele betrokkenen. Besmettingen en bijbehorende maatregelen roepen vragen op bij pluimveehouders. Er is veel informatie beschikbaar, maar deze verandert snel. Daarom hebben we op een rij gezet waar de meest actuele informatie is te vinden. Ook treft u een overzicht aan met contactpersonen voor specifieke vragen.

Digitale informatiebronnen

Informatie van stichting AVINED voor de pluimveesector

 • Benodigde informatie voor pluimveehouders, van protocollen tot aan procedures. 
 • Informatie over thema’s als voedselveiligheid en bedrijfshygiëne.
 • Abonneer u op de e-mailnieuwsbrief van Avined via info@avined.nl.
 • Meer informatie: Avined.nl.

Informatie van het ministerie van LNV en de NVWA, waaronder

Dierziektenviewer Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 • Zie in één oogopslag op de kaart welke regelingen van kracht zijn.
 • Vul een postcode in om te zien welke regelingen gelden.
 • Meer informatie: data.rvo.nl/dierziektenviewer.

Gemeente Barneveld

De bestrijding van en maatregelen tegen verspreiding van vogelgriep liggen bij de Rijksoverheid. Indien nodig en waar mogelijk ondersteunt de gemeente hierbij. 

 • Denk aan informatievoorziening over preventieve maatregelen.
 • Hulp bij maatregelen in de openbare ruimte, zoals afzettingen. 
 • Ook kan de gemeente hulp bieden bij het zoeken naar financiële steun in uiterste noodgevallen.
 • Meer informatie: barneveld.nl/vogelgriep.

Telefonisch contact

Stichting Avined

Landelijk meldpunt dierziekten NVWA

 • Melding van (verschijnselen van) vogelgriep is verplicht.
 • 045 - 546 31 88

Gemeente Barneveld

Poultry Expertise Centre

LTO