Toegankelijkheid

  • Websites die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Barneveld vallen hebben toegankelijkheidsverklaringen.
  • Die zijn gepubliceerd op toegankelijkheidsverklaring.nl/register en zijn hieronder ook vermeld.
  • Kijk voor meer informatie over het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid op www.digitoegankelijk.nl.

De gemeentelijke website en haar subdomeinen

De inhoud van de website www.barneveld.nl is te vinden op:

Subdomeinen die tot de website www.barneveld.nl behoren: 

Bekijk de toegankelijkheidsverklaring van www.barneveld.nl en haar subdomeinen

Bekijk het uitgevoerde onderzoek naar de toegankelijkheid van www.barneveld.nl en haar subdomeinen. (pdf, 818 KB) In dit onderzoek zijn ook opgenomen:

  • ons raadsinformatiesysteem (iBabs) 
  • onze chatfunctie (Obi4wan)
  • onze afsprakenmodule (OpenGemeenten). 

Websites onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Barneveld

De onderstaande websites zijn ook in opdracht van de gemeente Barneveld ontwikkeld.