Toegankelijkheid

  • Websites die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Barneveld vallen hebben toegankelijkheidsverklaringen.
  • Die zijn gepubliceerd op toegankelijkheidsverklaring.nl/register en zijn hieronder ook vermeld.
  • Kijk voor meer informatie over het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid op www.digitoegankelijk.nl.

De gemeentelijke website en haar subdomeinen

De inhoud van de website www.barneveld.nl is te vinden op:

Subdomeinen die tot de website www.barneveld.nl behoren: 

Bekijk de toegankelijkheidsverklaring van www.barneveld.nl en haar subdomeinen

Bekijk het uitgevoerde onderzoek naar de toegankelijkheid van www.barneveld.nl en haar subdomeinen. (pdf, 818 KB) In dit onderzoek zijn ook opgenomen:

  • ons raadsinformatiesysteem (iBabs) 
  • onze chatfunctie (Obi4wan)
  • onze afsprakenmodule (OpenGemeenten). 

Bekijk het uitgevoerde onderzoek naar de toegankelijkheid van gemeentearchief.barneveld.nl (pdf, 880 KB); een subdomein onder barneveld.nl. En de hertest van www.barneveld.nl en haar subdomeinen (pdf, 0.91 MB).  

Websites onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Barneveld

De onderstaande websites zijn ook in opdracht van de gemeente Barneveld ontwikkeld.