Hollen of stilstaan?

Column, 15 september 2023

Gillende kinderen. Militairen die zorgen voor harde knallen en een kleurig rookgordijn. Het Cavalerie Ere-Escorte laat zich niet snel afschrikken. Op het Scheveningse Strand oefenen zij komende maandag met hun paarden ter voorbereiding op Prinsjesdag. Om vervolgens onder alle omstandigheden de rust te bewaren tijdens de rit in de glazen koets met het koningspaar. Op weg naar de Koninklijke Schouwburg voor de Troonrede. Traditiegetrouw de start van het parlementaire seizoen in Den Haag.

Toekomstperspectief

Met een demissionair kabinet en de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen is het een bijzondere editie van Prinsjesdag. Gezien de verschillen in onze samenleving is het bewaren van rust belangrijk om stilstand te voorkomen. Er spelen grote en urgente vraagstukken in ons land. Die verdragen geen stilstand, die verlangen actie. Met de val van het Kabinet is het echter onontkoombaar dat bepaalde besluiten in de wachtstand staan tot na de verkiezingen. Ondanks de situatie in ‘Den Haag’ zijn er gelukkig ook zaken die wel doorlopen, zoals de uitwerking van regelingen voor innovaties in de agrarische sector. Hopelijk gaat dit bijdragen aan het benodigde toekomstperspectief.

Gemeenteraad

Op lokaal niveau werken we in ieder geval door. Rustig achteroverleunen is geen optie. Veel waardering heb ik dan ook voor de inzet en het werk van onze gemeenteraadsleden. Deze week stonden drie commissievergaderingen op de rol in aanloop naar de plenaire gemeenteraad op 27 september 2023. Diverse onderwerpen houden onze gemeenteraad deze maand bezig. Zoals bestemmingsplannen, verkeer, veiligheid, publieke gezondheid, toerisme, participatie tussen burgers en de gemeente. Onderwerpen die direct invloed hebben op ons dagelijks leven. Onderwerpen die geen stilstand verdragen en waarover we met elkaar het gesprek moeten voeren.

Eyeopener

Door met elkaar in gesprek te blijven, houden we onszelf bovendien scherp. Bij de opname van de podcast “Typisch Barnevelds” sprak ik met Brechtje van den Beuken van Bosch Beton. Zij benoemde het verschil tussen ‘in je bedrijf werken’ en ‘aan je bedrijf werken’. Een eyeopener. Iets dat niet alleen bij ondernemers, maar ook bij de Rijksoverheid en onze gemeente van toepassing is.

Richting geven

Ergens ‘in’ werken is hard nodig. Het werk moet immers gedaan worden. Elke dag een stap dichterbij oplossingen voor allerlei vraagstukken te komen door ze te identificeren, analyseren en vervolgens aan te pakken. Maar als we alleen ergens ‘in’ werken, missen we iets anders, iets cruciaals. Dat is richting geven en koers bepalen. Ergens ‘aan’ werken is dus minstens net zo belangrijk. Het is belangrijk voor de toekomst. Het biedt perspectief en geeft rust.

‘Ren-maar-door-samenleving’

Hoe zien we dan de toekomst van onze gemeente? Later dit jaar bespreken we in de gemeenteraad de ‘omgevingsvisie 2040’. Deze visie dwingt ons vooruit te kijken en vraagt om reflectie. Even stil te staan in onze ‘ren-maar-door-samenleving’. Ontwikkelingen en trends in kaart brengen, scenario’s uitwerken, dialoog organiseren hierover en… ook weer relativeren. De toekomst laat zich natuurlijk niet voorspellen. Met wat we weten, proberen we de beste keuzes te maken voor onze gemeente. Belangrijk om hier de tijd voor te nemen om vervolgens met energie en hernieuwd perspectief stappen vooruit te maken.

Reflectie in Den Haag

Over reflecteren gesproken. Deze vrijdagochtend ben ik bij het jaarlijkse Prinsjesdagontbijt in Den Haag. Een jaarlijks moment van reflectie in Den Haag voorafgaand aan Prinsjesdag. Rabbijn Soetendorp spreekt daar over hoop houden ondanks alles. Stil te staan in plaats van te blijven hollen. Een moment waarop je jezelf ook even stilzet. Vanuit een ander perspectief kijkt. Om daarna in onze lokale democratie vol energie op zoek te gaan naar een goede balans tussen ‘actie’ en ‘reflectie’. Een balans tussen ‘in’ de gemeente en ‘aan de gemeente’ werken. Want dat, verdienen onze inwoners!