De wind eronder krijgen

Column 26 januari 2024

Na ‘Isha’ raasde deze week ‘Jocelyn’ met flinke windkracht door ons land. Een stormachtige start van het jaar. Want de eerste week hadden we al te maken met storm ‘Henk’. Drie stormen in een maand. Een voorbode voor wat ons de rest van het jaar staat te wachten?

Windrichting

In 2024 gaat bijna de helft van de wereldbevolking naar de stembus. Zo'n 3,7 miljard mensen mogen een stem uitbrengen in maar liefst 70 landen. Heel bijzonder! Dat er zoveel verkiezingen zijn, wil overigens niet zeggen dat de wereld democratischer is dan ooit. Elk land heeft zijn eigen verkiezingsprocedure. Als je bedenkt dat de uitkomst van verkiezingen effect kan hebben op ons land, zet je dat aan het denken. Mij in ieder geval wel! Daarom ben ik heel benieuwd welke wind er in de wereld en in het bijzonder in Europa gaat waaien.

Niet op het stembiljet

Veel aandacht is er al voor de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Donald Trump gaat aan kop voor de Republikeinse nominatie, maar er lopen ook diverse rechtszaken tegen hem. De Staten Maine en Colorado willen hem niet op het stembiljet vanwege zijn rol bij de bestorming van het Capitol. “Super Tuesday”, de voorverkiezing op 5 maart, gaat een eerste inzicht geven. Vervolgens moeten we tot 5 november wachten op de echte verkiezingsuitslag en dus voor welke president (van Republikeinse of Democratische huize) de Amerikanen kiezen.

Fouten in de aanvraag

In Rusland weten we eerder hoe de verkiezingen uitpakken. Want van 15 maart tot en met 17 maart gaan de Russen naar de stembus. Hoewel verkiezingen… de uitkomst lijkt vast te staan. Aleksej Navalny zit gevangen. Jekaterina Doentsova is uitgesloten vanwege “fouten in de aanvraag om zich als kandidaat te registreren". Boris Nadezjdin is toegelaten, maar de kiescommissie besluit in februari of hij echt mee mag doen. Poetin is ondertussen 23 jaar leider van Rusland. In 2020 liet hij de grondwet wijzigen, zodat hij tot 2036 aan de macht kan blijven en dus mogelijk zelfs langer regeert dan Stalin ooit deed.

27 landen naar de stembus voor één Parlement

70 landen met verkiezingen, dat is echt enorm veel. Onder andere Taiwan, India, Mexico, Venezuela, maar ook dichter bij huis in het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, België en de verkiezingen voor het Europees Parlement. Deze verkiezingen zijn van 6 tot en met 9 juni. Dan mogen ruim 400 miljoen stemgerechtigden uit 27 EU-landen, dus ook in Nederland, een stem uitbrengen.

Toekomstbepalend

De vergaderingen in Straatsburg en Brussel (ja, het Europees Parlement vergadert in twee steden) lijkt misschien ‘ver-van-je-bed’, maar het Europees Parlement is van belang voor ons. Belangrijke onderwerpen die te maken hebben met veiligheid, klimaat, landbouw en onze welvaart staan op de agenda. Als Regio Foodvalley hebben we ons in het najaar nog laten bijpraten over de ontwikkelingen in Europa en we hebben onze regionale belangen voor het voetlicht gebracht. Dat doen we ook in Den Haag, waar na de Tweede Kamerverkiezingen, nu wordt onderhandelt over een nieuwe coalitie. Daarom heeft de Regio Foodvalley aan formateur Plasterk een brief heeft gestuurd om onze regio nadrukkelijk onder de aandacht te brengen.  

Mondiale positie als voedselregio

Als het om duurzame voedselvoorziening gaat, wil de Regio Foodvalley koploper zijn. In de brief van Regio Foodvalley vragen we om te investeren in onze regio. Dat is nodig om onze internationale innovatie- en kennispositie te behouden en te versterken. Ook vragen we in de brief om onze mondiale toppositie als voedselland uit te dragen en internationaal verbindingen te leggen. Te investeren in lokale oplossingen voor landelijke problemen. Juist lokaal kunnen we het verschil met elkaar maken. Waarbij we tegelijkertijd onze leefbaarheid en bereikbaarheid op peil te houden. Dat is hard nodig voor een gezond toekomstperspectief.

Wind eronder krijgen

Onze gemeente, onze regio is te groot om klein te denken. Om de Regio Foodvalley sterker te maken voor de toekomst is samenwerking nodig. Op regionaal, landelijk en Europees niveau. Hopelijk krijgen we met elkaar de wind eronder. Als je dan bedenkt dat er landen zijn waar de democratie niet op dezelfde manier werkt of waar er langzaam scheurtjes ontstaan, mogen wij best dankbaar zijn dat we het recht hebben om een stem uit te brengen. Het duurt nog even, maar overdenk, onderzoek en wees nieuwsgierig. En, kies er bewust voor om in juni jouw stem uit te brengen bij de Europese verkiezingen.