De eindjes aan elkaar vastknopen

Column, 13 oktober 2023

Wat heb je minimaal nodig om je leven te leiden? Natuurlijk gezonde voeding, een dak boven je hoofd en een zorgverzekering voor de huisarts zijn essentieel. Een inkomen om je rekeningen te kunnen betalen. Net zo belangrijk is onderdeel uit te maken van de samenleving. Door te sporten bij de volleybalvereniging of een andere sportclub, te weten wie je buren zijn, muziek te maken in een orkest of door bijvoorbeeld een cadeautje mee te nemen naar een verjaardag. Ons welzijn hangt voor een deel ook af van erkenning, waardering en het kunnen meedoen aan de samenleving.

Financiële nood

Terug naar de inkomsten. Volgens de berekeningen van het Centraal Planbureau komt in 2024 het aantal personen onder de armoedegrens uit op 830.000 (4,8% van de bevolking). In de gemeente Barneveld ligt het aantal huishoudens met een laag inkomen onder de 4%. Dat is weliswaar lager dan het landelijk gemiddelde, maar toch zijn er in onze gemeente gezinnen die extra hulp nodig hebben. Elk gezin dat moeite heeft om de eindjes aan elkaar vast te knopen is er wat mij betreft één te veel. Daarom ben ik er blij mee dat er in onze gemeente meerdere initiatieven zijn om mensen in financiële nood te helpen. Dit varieert van voedselhulp, financiële hulp tot een luisterend oor.

Geen lans maar een ei breken

Het bespreken van geldzorgen of om hulp vragen blijkt uiteindelijk voor een grote groep mensen moeilijk. Vaak is er sprake van schaamte. In plaats van een lans breken, wil ik op deze Wereld Ei dag - bij wijze van spreken - een eitje breken om financiële problemen meer bespreekbaar te maken. Als je het financieel zwaar hebt, kan een eerste stap zijn om te onderzoeken wat er aan hulp mogelijk is. In onze gemeente zijn er regelingen voor gezinnen om bij te dragen in kosten voor school, sport- en cultuur. Veel informatie is te vinden op www.geldvraagbarneveld.nl. Een belangrijk onderwerp waarvoor onze wethouder Jolanda de Heer zich met een enorme drive voor inzet.

Duur ei

Hoe dan ook hebben we allemaal kunnen merken dat de boodschappen flink in prijs zijn gestegen. De prijs van eieren was begin 2023 zelfs historisch hoog. Dat heeft met meerdere factoren te maken. De sterk gestegen kosten van kippenvoer. Het mindere aanbod van eieren door de vogelgriep. Allemaal van invloed op de prijs. En dat terwijl eieren zo voedzaam zijn. Rijk aan eiwitten, belangrijk voor de spieren en de botten van jong en oud. Een voedingsmiddel dat van nature een rijke bron van vitamine D bevat. Een topproduct!

Schoolontbijt

Onverteerbaar om te bedenken dat ongeveer 1.3% van de kinderen (dat zijn er ongeveer 29.000 kinderen in Nederland) dagelijks zonder ontbijt naar school gaan. Een gezond ontbijt (met een gekookt ei) levert belangrijke brandstof op voor de dag. Dat was deze week onderwerp van gesprek op het gemeentehuis. Daar mocht ik een groep leerlingen van de Hervormde Basisschool Ariane uit Barneveld en de Koningin Wilhelmina school uit Voorthuizen ontvangen voor een ontbijt. Na het ontbijt namen de leerlingen een kijkje in de Raadzaal en er was gelegenheid om vragen te stellen over wat een burgemeester zoal doet. Wat een prachtige vragen kreeg ik. De kinderen vonden het belangrijk dat een burgemeester werkt aan het thema ‘respect’.

Triple M

In onze gemeente willen we zorgen dat inwoners niet onder de armoedegrens zakken. En dat elke inwoner de mogelijkheid heeft de dag te beginnen met een gezond ontbijt. Een ei past daar zonder meer bij. Zeker tijdens deze Wereld-ei-dag goed om daarbij stil te staan. Is dat alles? Nee. Mee kunnen doen in de samenleving is net zo belangrijk. Dat kunnen we doen met Triple M: “Meedoen Mogelijk Maken”. En bespreek je financiële zorgen als je die hebt. Daar kan ik als burgemeester alleen maar respect voor hebben.