Regionale Energiestrategie (RES)

In heel Nederland maken gemeenten afspraken over energie besparen en opwekken van duurzame energie voor de komende 10 jaar. Dit doen we voor het klimaat. We willen in 2030 ongeveer de helft minder CO2 uitstoten. Barneveld doet mee in de Regionale Energie Strategie (RES) van de regio Foodvalley. Daar worden deze afspraken in onze regio vastgelegd.

Duurzame projecten
Naar het overzicht