Uitbreiding en vernieuwing begraafplaats Diepenbosch

  • De huidige begraafplaats wordt vernieuwd en uitgebreid met 9.338 vierkante meter.
  • Na de uitbreiding is er tot 2060 voldoende ruimte om te begraven.  
  • De uitbreiding komt tussen de huidige begraafplaats en de rondweg (N303).
  • Er komt een monument om te vroeg geboren en gestorven kindjes te herdenken.
  • Het wordt mogelijk om as te verstrooien.

Wijziging bestemmingsplan

Voor de uitbreiding van de begraafplaats is het nodig om extra grond aan te kopen. De aangekochte grond moet ook nog een andere bestemming krijgen, namelijk van agrarisch naar maatschappelijk. Hiervoor start een wijziging van het bestemmingsplan.

Vernieuwing begraafplaats

Het groen en de verharding op de begraafplaats en rondom de aula zijn op een aantal plekken aan vervanging toe. Veel (half)verharde nevenpaden worden vervangen voor graspaden. De hoofdroute wordt wel verhard.

Archeologie

Op het stuk grond waar de uitbreiding komt, liggen veel archeologische resten uit de prehistorie. Deze resten blijven liggen. Het nieuwe gedeelte van de begraafplaats wordt opgehoogd.

Ontwerp

Tijdens een inloopbijeenkomst op dinsdag 14 maart is het schetsontwerp gepresenteerd. De reacties die toen zijn gegeven, worden waar mogelijk verwerkt. De komende tijd wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp en vervolgens naar een definitief ontwerp. Het doel is een vernieuwde, uitgebreide begraafplaats die klaar is voor de toekomst. Als het definitief ontwerp klaar is, wordt er opnieuw een inloopbijeenkomst georganiseerd.

Schetsontwerp uitbreiding en vernieuwing begraafplaats Diepenbosch (pdf, 3 MB)