Onderzoek verkeer centrum Voorthuizen

In 2022 is een onderzoek uitgevoerd over parkeren en bereikbaarheid van het centrum van Voorthuizen. Dit is een uitwerking van de Centrumvisie Voorthuizen die in 2021 is vastgesteld. Het onderzoek is afgerond en openbaar. Het onderzoek gaat vooral om de omgeving Koninginnelaan – Hoofdstraat en Smidsplein. De gevolgen voor verkeer en parkeren zijn hier het grootst. Het onderzoek is een advies over de toekomstige parkeer- en verkeerssituatie in Voorthuizen. De basis voor het onderzoek zijn:

  • de Centrumvisie Voorthuizen,
  • een verkeerskundige analyse,
  • de reacties vanuit het participatietraject. (zie hieronder op deze webpagina)

Het onderzoek heeft een aantal aanbevelingen en conclusies.

Het college heeft besloten om de uitkomsten van het onderzoek mee te wegen in de verdere uitwerking van de Centrumvisie.

Er komt een regiegroep. Deze regiegroep bestaat uit mensen van de gemeente en Plaatselijk Belang Voorthuizen, Wijkplatform Voorthuizen – Centrum en de Ondernemersvereniging Voorthuizen. De regiegroep denkt mee met de ontwikkelingen in Voorthuizen. Waaronder de ontwikkelingen in Voorthuizen Centrum. In een volgende fase worden omwonenden en ondernemers op projectniveau inhoudelijk betrokken.

De reacties die tijdens het participatietraject zijn ontvangen staan in de Reactienota Verkeersplan Voorthuizen. U kunt de Reactienota downloaden (pdf, 47 KB), of hieronder de inhoud lezen. 

Reactienota

Nr. Locatie Categorie Opmerking participatie
1 Algemeen Extra parkeer-capaciteit Parkeren vanaf centrum (deze willen ook de klanten hebben dan zijn zij ook degene die de lasten moeten dragen)
2 Algemeen Handhaving Handhaving moet strenger, op zaterdag in het bijzonder!
3 Algemeen Handhaving Handhaving strenger -> vanwege foutparkeren.
4 Algemeen Overig Wanneer de AH toestemming krijgt voor uitbreiding en daardoor meer verkeer oplevert, zou het kunnen zijn dat de AH niet meer in het centrum thuishoort en buiten het centrum beter af is. Denk aan het terrein naast het tuincentrum Ganzenbeek.
5 Algemeen Overig Oude situatie zo veel mogelijk handhaven
6 Algemeen Overig Onderzoek voor parkeerbeleid voor nieuwe woningen m.b.t. bezoekers, kerkbezoekers en eventuele koopzondagen.
7 Algemeen Overig Parkeerruimte wat past in straatbeeld en grootte dorp. ’t Is geen stad!! 
8 Algemeen Overig Weinig informatie naar omwonenden.
9 Algemeen Parkeer-overlast Te weinig parkeerruimte rondom winkels.
10 Algemeen Verkeers-circulatie Zo min mogelijk éénrichtingsverkeer
11 Algemeen Verkeers-veiligheid Schoolgaande kinderen kunnen niet veilig oversteken.
12 Algemeen Verkeers-veiligheid Meer zebrapaden in centrum
13 Algemeen Verkeers-veiligheid Meer oversteekplekken (zebrapad) in het centrum. 
14 Algemeen Verkeers-veiligheid Wordt te hard gereden in en rondom het centrum.
15 Algemeen Verkeers-veiligheid De verkeersdrukte is de afgelopen jaren enorm toegenomen en dan ook het hard rijden. Ze rijden echt heel hard!
16 Algemeen Verkeers-veiligheid Verkeersveiligheid
17 Algemeen Verkeers-veiligheid Is er gedacht aan de verkeersveiligheid en uitstoot van fijnstof bij toename verkeer?
18 Smidsplein Laden en lossen Laden / lossen Albert Heijn wordt nog groter probleem bij uitbreiding
19 Smidsplein Parkeer-overlast Uitbreiding Albert Heijn zorgt voor verminderen (verdwijnen) parkeerplaatsen
20 Apeldoornsestraat Overig Pendeldienst tijdens evenementen en dan parkeerterrein bij Oranjeterrein
21 Apeldoornsestraat Verkeers-circulatie Sluipverkeer verminderen: A1 --> rondweg niet over hoofdstraat als sluiproute
22 Apeldoornsestraat Verkeers-veiligheid Extra oversteekplaats voetgangers
23 Apeldoornsestraat Verkeers-veiligheid Concentratiepunt van verkeer
24 Apeldoornsestraat Verkeers-veiligheid Veel chaos door overstekende fietsers en auto's die te hard rijden
25 Apeldoornsestraat Overig Dorpskarakter behouden
26 Bakkersweg Parkeer-overlast Door parkeren langs de weg geen ruimte voor rijdende auto's
27 Bakkersweg Verkeers-circulatie Eenrichtingsverkeer
28 Bakkersweg Verkeers-veiligheid Te hard gereden
29 Bunckmanplein Extra parkeer-capaciteit Tuintje (achter Bunckmanplein bij smederij) daar gebeurd niks in de hele driehoek
30 Bunckmanplein Markt Markt op het Bunckmanplein laten wanneer er een evenement is.
31 Bunckmanplein Markt Markt op Bunckmanplein laten behalve bij evenementen. Bij evenementen markt voor winkels langs.
32 Centrum Overig Suggestie: Waarom maken jullie niet een mooi straatje met kleinere winkels richting Hoofdstraat met een doorgang naar het Bunckmanplein (via de muziektent) als zijnde een mooi dorpspark met groen en bankjes. Dus supermarkten -> naar de rand -> naast Ganzenbeek of elders -> meer boetiekjes/kaaswinkeltjes die sferen.
33 Gerard Doustraat Extra parkeer-capaciteit Parkeerplaatsen aan Gerard Doustraat beter benutten
34 Gerard Doustraat Overig Gerard Doustraat beter informeren en nader onderzoeken
35 Gereformeerde kerk Extra parkeer-capaciteit Parkeerruimte voor gereformeerde kerk uitbreiden
36 Gereformeerde kerk Extra parkeer-capaciteit parkeerruimte vanaf rotonde 'de punt' naar Hoofdstraat t.h.v. kerk
37 Gereformeerde kerk Extra parkeer-capaciteit T.h.v. gereformeerde kerk parkeerplaatsen erbij
38 Hoofdstraat Extra parkeer-capaciteit Auto's parkeren langs hoofdstraat bij pleinen. Nadeel minder aantrekkelijk centrum
39 Hoofdstraat Extra parkeer-capaciteit Op de Hoofdstraat meer parkeerruimte creëren
40 hoofdstraat Extra parkeer-capaciteit Meer parkeerruimte op de Hoofdstraat
41 Hoofdstraat Laden en lossen Aldi bevoorraden vanaf zijkant
42 Hoofdstraat Markt Geen pilot (Hoofdstraat dicht) op zaterdag
43 Hoofdstraat Markt Geen pilot op zaterdag.
44 Hoofdstraat Markt Geen pilot!
45 Hoofdstraat Markt Geen pilot op zaterdag!!! -> markt kan voor de winkels langs.
46 Hoofdstraat Markt 6 weken proef (hoofdstraat dicht) uitleg en goedkeuring bewoners vragen lijkt mij logici
47 Hoofdstraat Markt Soms is de Hoofdstraat afgesloten voor evenementen  maar is de straat leeg
48 Hoofdstraat Overig GEEN HOOGBOUW hoofdstraat
49 Hoofdstraat Parkeer-route Richting geven aan parkeren
50 Hoofdstraat Verkeers-circulatie Auto te gast
51 Hoofdstraat Verkeers-circulatie Eerste indruk: vakantiegangers wil je over de Hoofdstraat
52 Hoofdstraat Verkeers-circulatie Er rijden veel trekkers door het centrum  deze mogen niet over de rondweg
53 Hoofdstraat Verkeers-veiligheid Bloembakken zodat je moet slingeren
54 Hoofdstraat Verkeers-veiligheid Led markering zebrapad
55 Hoofdstraat Verkeers-veiligheid Snelheid te hoog op de Hoofdstraat
56 Hoofdstraat Verkeers-veiligheid Inrichting Hoofdstraat heeft geen 30 km/u uitstraling
57 Hoofdstraat  Verkeers-veiligheid Zebrapad aanleggen tussen Wheemstraat en Kerkstraat
58 Hoofdstraat (Jumbo) Verkeers-circulatie Te smalle toegangsweg. Mensen moeten wachten op elkaar
59 Hoofdstraat / Smidsplein Verkeers-circulatie Rechts voorrang bij de Hoofdstraat / Smidsplein
60 Hoofdstraat / Smidsplein Verkeers-circulatie Verkeersdoorvoer verbeteren m.b.v. rotonde
61 Jumbo terrein Parkeer-overlast Parkeerplaats te vol
62 Koninginnelaan Beperken Parkeer-vraag Blauwe zone Koninginnelaan
63 Koninginnelaan Beperken Parkeer-vraag Parkeren van personeel voor de deur van bewoners
64 Koninginnelaan Extra parkeer-capaciteit Extra parkeermogelijkheden creëren in grasveld
65 Koninginnelaan Extra parkeer-capaciteit Parkeerruimte extra op grasveld Koninginnelaan / vd Berglaan
66 Koninginnelaan Extra parkeer-capaciteit T.h.v. oude Aldi alleen parkeerplaatsen voor bewoners nieuwbouw
67 Koninginnelaan Laden en lossen Bevoorrading niet via Koninginnelaan
68 Koninginnelaan Laden en lossen AH kan niet worden bevoorraad via Koninginnelaan door scholen
69 Koninginnelaan Overig Woningen v/d Tweel staan leeg
70 Koninginnelaan Overig Nieuwe woningen op deze plek
71 Koninginnelaan Overig Bomen behouden
72 Koninginnelaan Overig Maak van het terrein achter de Muziektent, dus waar nu de leegstaande panden staan een mooi open winkelgebied met kleine winkeltjes en een dorpspark met bankjes waar je kunt zitten met horeca en een kopje koffie.
73 Koninginnelaan Overig Koninginnelaan is echt een hele fijne en mooie straat om te wonen. Waarom dat niet versterken qua architectuur en bouw. Draagt bij aan de sfeer en allure van het dorp en centrum ipv grote ruimte met alleen maar parkeerplaatsen. Mensen van buitenaf komen daar toch ook voor, sfeer en gezelligheid.
74 Koninginnelaan Parkeer-overlast Te weinig parkeerlocaties voor winkelpubliek. In het weekend worden opritten geblokkeerd
75 Koninginnelaan Parkeer-overlast Mensen parkeren langs de weg bij evenementen
76 Koninginnelaan Parkeer-overlast Mensen parkeren op eigen terreinen tijdens evenementen
77 Koninginnelaan Parkeer-route Parkeerroute ontbreekt
78 Koninginnelaan Verkeers-circulatie Gezien de winkel (zit beneden het wonen) is het geen optie om de Koninginnelaan af te sluiten. Ook mede door eigen parkeren (terrein) voor de deur.
79 Koninginnelaan Verkeers-circulatie Idee: Paaltje/knip. Doorgaand verkeer heeft hier niks te zoeken
80 Koninginnelaan Verkeers-circulatie Conclusie: Houd de verkeerscirculatie zoals het is
81 Koninginnelaan Verkeers-circulatie Koninginnelaan autoluw maken
82 Koninginnelaan Verkeers-circulatie GEEN Parkeerroute Koninginnelaan
83 Koninginnelaan Verkeers-circulatie Alleen bestemmingsverkeer
84 Koninginnelaan Verkeers-veiligheid Bloembakken plaatsen
85 Koninginnelaan Verkeers-veiligheid Veilige oversteekplaatsen realiseren
86 Koninginnelaan Verkeers-veiligheid Verkeersveiligheid begin Koninginnelaan – kerk – kruispunt vd Berghlaan verbeteren. + Gerard Doustraat. -> 15 km zone, drempels, bloembakken.
87 Koninginnelaan Verkeers-veiligheid Moeilijke en gevaarlijke bocht
88 Koninginnelaan Verkeers-veiligheid Te hard gereden
89 Koninginnelaan Verkeers-veiligheid Smal stuk Koninginnelaan
90 Koninginnelaan Verkeers-veiligheid Bocht bij kerk is veel te smal
91 Koninginnelaan Verkeers-veiligheid Verkeersveiligheid en snelheid
92 Koninginnelaan Verkeers-veiligheid Bocht t.h.v. kerk
93 Koninginnelaan Verkeers-veiligheid Bocht t.h.v. kerk – Koninginnelaan levensgevaarlijk.
94 Koninginnelaan Verkeers-veiligheid Koninginnelaan is nu al erg druk en onveilig op zaterdag. Ik maak me zorgen over de verkeersveiligheid wanneer er extra verkeer komt. Meer auto’s naar de AH en evt naar de nieuwe supermarkt op de plaats van de oude AH vergroten deze problemen nog eens extra. Hetzelfde geldt voor appartementen boven de nieuwe supermarkt.
95 Koninginnelaan Verkeers-veiligheid Weg te smal voor (druk) verkeer
96 Koninginnelaan Verkeers-veiligheid Nulmeting verkeersveiligheid + geluidsoverlast Koninginnelaan / vd Berglaan / Gerard Doustraat
97 Koninginnelaan Verkeers-veiligheid Geluidsonderzoek + uitstoot (co2) doen vanaf de Koninginnelaan.
98 Kruising Hoofdstraat / Koninginnelaan Verkeers-circulatie Onoverzichtelijk en chaotisch kruispunt. Veel mensen onnodig op elkaar aan het wachten: opstoppingen in de stroming
99 Kruising Koninginnelaan / Van Den Berglaan Verkeers-veiligheid Gevaarlijke situatie op het kruispunt
100 Locatie oude Albert Heijn Extra parkeer-capaciteit Parkeerkelder oude locatie AH
101 Oranjeterrein Markt Markt naar Oranjeterrein kan ook goede optie zijn.
102 Oude AH Overig Ik maak me zorgen over de nieuwbouw van veel appartementen op de plek v/d oude AH.
103 Oude AH Parkeer-overlast Waarom de Aldi verplaatsen naar oude AH als er al te weinig parkeerplaatsen zijn?
104 Parkeergarage Albert Heijn Extra parkeer-capaciteit Parkeergarage AH slecht gebruikt
105 Parkeerkelder oude Albert Heijn Extra parkeer-capaciteit Is het mogelijk om parkeerplaatsen oude AH deze zomer open te krijgen
106 Parkeerterrein Bakkersweg Extra parkeer-capaciteit Anders inrichten --> meer parkeerplaatsen
107 Parkeerterrein Bakkersweg Extra parkeer-capaciteit Betere inrichting
108 Parkeerterrein Bakkersweg Verkeers-veiligheid Onoverzichtelijke uitrit
109 Parkeerterrein Smidsplein Beperken Parkeer-vraag Personeel op andere manier dan met de auto laten reizen
110 Parkeerterrein Smidsplein Beperken Parkeer-vraag Betaald parkeren (1e uur gratis)
111 Parkeerterrein Smidsplein Beperken Parkeer-vraag Parkeren parkeerterrein met 1e 2 uur gratis
112 Parkeerterrein Smidsplein Beperken Parkeer-vraag Blauwe zone kan maar met uitbreiding AH schiet het niet veel op
113 Parkeerterrein Smidsplein Handhaving Meer handhaving
114 Parkeerterrein Smidsplein Parkeer-overlast Te weinig capaciteit --> zoekverkeer
115 Parkeerterrein Smidsplein Verkeers-circulatie Supermarkt uitbreiding trekt extra verkeer
116 Rembrandtstraat Extra parkeer-capaciteit Borden verboden parkeren worden niet weggehaald
117 Rembrandtstraat Extra parkeer-capaciteit Parkeren Bruna in tact blijven
118 Rembrandtstraat Markt Markt hier. 
119 Rondweg Verkeers-circulatie Is er onderzoek gedaan naar het gebruik v/d rondweg + a.v. fileverkeer in de ochtend? (Denk aan de dagelijkse files op de A1)
120 Rondweg Verkeers-circulatie Is er onderzoek geweest m.b.t. rondweg? (beter gebruik maken van de rondweg verplichten ook nu al)
121 Rondweg Verkeers-circulatie Promoten van rondweg!!
122 Rondweg Verkeers-circulatie Promoten rondweg doorgaand verkeer!!!
123 Rotonde De Punt Extra parkeer-capaciteit Parkeerplaatsen vanaf rotonde De Punt t.h.v. geref. Kerk
124 Rotonde De Punt Verkeers-veiligheid Onveilige situatie voor fietsers bij rotonde De Punt
125 Smidsplein Extra parkeer-capaciteit Auto's parkeren aan zijkant Smidsplein
126 Smidsplein Extra parkeer-capaciteit Smidsplein onderkelderen
127 Smidsplein Extra parkeer-capaciteit Parkeergarage onder Smidsplein
128 Smidsplein Laden en lossen Vrachtwagens keren hier
129 Smidsplein Markt Soms is er de hele dag een activiteit op Bunckmanplein  dan staat de markt de hele dag op het Smidsplein
130 Smidsplein Verkeers-circulatie Veel verkeer vanuit Molenveen richting AH
131 Smidsplein Verkeers-circulatie Eenrichtingsverkeer bij de Nooij richting Albert Heijn en dan richting Koninginnelaan (linksaf)
132 Smidsplein Verkeers-circulatie Toegang vanaf Koninginnelaan afsluiten
133 Van den Berghlaan Extra parkeer-capaciteit Groenteboer + visboer weer naar de oude plek (nemen plekken in)
134 Van Den Berglaan Extra parkeer-capaciteit Parkeergarage
135 Van Den Berglaan Extra parkeer-capaciteit Hier gebeurt weinig  hier zit ruimte
136 Van Den Berglaan Extra parkeer-capaciteit Parkeerruimte voor supermarkten  restaurants en kleine winkels + parkeergarage?
137 Van Den Berglaan Markt Markt naar deze locatie verplaatsen en harmonie ergens anders onder brengen.
138 Van Den Berglaan Markt Muzieklocatie verplaatsen en de markt op deze locatie
139 Van Den Berglaan Markt Kan de markt evt ook verplaatst worden naar de v/d Berghlaan t.o. Avondrust? (Is al vaker daarheen verplaatst)
140 Van Den Berglaan Markt Mensen vinden het plan om de muziek te verplaatsen en de markt op deze locatie te houden niet goed
141 Wheemstraat Parkeer-route Parkeerplaatsen beter aangeven door parkeerroute. Bij evenementen moet organisator zeggen waar parkeren

Reacties die buiten onderzoek vallen

Door inwoners aangedragen wensen die buiten de scope van het onderzoek vallen zijn doorgegeven aan de gemeente. Het college heeft kennisgenomen van deze wensen en zal deze betrekken en in overweging nemen in het vervolgtraject wat gaat komen. Het proces daarvoor is opgenomen in het collegevoorstel en de raadsmemo van 21 december 2022.