Ontwikkeling bedrijventerrein Stroe

  • Ontwikkeling kleinschalig bedrijventerrein
  • Tussen Tolnegenweg 1, de A1 bij Stroe en de spoorlijn Apeldoorn - Amersfoort
  • Doel: bestaande, kleinschalige bedrijven weg uit de woonkern  
  • De achterblijvende plekken gebruiken voor wonen of maatschappelijke functies
  • Grootte: 3 hectare, met kavels van 500 m² tot 2.500 m²
  • Milieucategorie van 3.1 en eventueel 3.2
Ligging: de uitbreiding Tolnegenweg West ligt globaal achter de bestaande woningen en bedrijven aan de westzijde van de Tolnegenweg tussen de belangrijke spoorlijn Amersfoort – Apeldoorn en de snelweg A1.
De uitbreiding Tolnegenweg West ligt globaal achter de bestaande woningen en bedrijven aan de westzijde van de Tolnegenweg tussen de belangrijke spoorlijn Amersfoort – Apeldoorn en de snelweg A1.
Naar het overzicht