Nieuwe invulling Pastoriebos Voorthuizen

  • Het Pastoriebos is een groene plek in Voorthuizen met enkele gebouwen rond de Nederlands Hervormde Kerk.
  • Een deel van het Pastoriebos is gemeentelijk eigendom. Dat deel wil de gemeente samen met belanghebbenden en omwonenden opnieuw inrichten.
  • Op 4 september 2023 is de samenwerking begonnen met een eerste bijeenkomst.
  • Op 28 november 2023 is het definitief ontwerp vastgesteld met de werkgroep.

Samenwerken aan het proces

Het idee voor het Pastoriebos is om samen met belanghebbenden en omwonenden een nieuw groen ontwerp voor het gemeentelijke deel te maken. Om dit mogelijk te maken is er gekozen voor co-creatie: samen iets nieuws creëren. Er is ruimte voor verschillende ideeën en wensen. Als er problemen zijn, worden er samen oplossingen bedacht. Dit proces van samenwerking en het budget daarvoor zijn vooraf door de Raad vastgesteld.

Verschillende delen van het Pastoriebos

De gebouwen en het groen van het Pastoriebos vormen al een paar honderd jaar een samenhangend gebied. Het Pastoriebos bestaat uit verschillende delen. Delen ervan hebben een historische waarde en monumentale status. Een deel van het gebied bestaat uit een sparrenbos. En in een ander deel van het Pastoriebos worden 25 appartementen gebouwd. De nieuwe invulling van het Pastoriebos gaat niet over deze bouw, maar over het groene deel dat eigendom is van de gemeente.

Planning

Fase Activiteiten Planning
Beginfase raadsbesluit december 2022
  vaststellen kaders uiterlijk 15 september 2023
  samenstellen werkgroep aanmelden uiterlijk 15 september 2023
Definitie onderzoeken juni – september 2023
  1e bijeenkomst omgeving 4 september 2023
  afronding plan van aanpak oktober 2023
Ontwerp voorlopig ontwerp december 2023
  extra onderzoeken december 2023 en daarna
  informeren omgeving en toetsen september tot en met december 2023
  definitief ontwerp november 2023
  raadsmemo december 2023
Uitvoering offerte aannemer maart 2024
  plan voor beplanting maart 2024
  tekening (bestek) maart tot en met juni 2024
  kapvergunning aanvragen maart-april 2024
  kappen bomen september 2024
Eindfase voorbereiden uitvoering september 2024
  uitvoering september tot en met december 2024
  eindactiviteit en overdracht januari 2025