Nieuwbouw Wulperveld Stroe

 • Nieuwbouwwijk met 115 woningen aan de noordwestkant van Stroe.
 • Wijk met dorps karakter.
 • Diverse woningtypen en prijsklassen.
 • Extra aandacht voor woningen voor starters en senioren.
 • Bouw door Van de Kolk uit Garderen.
 • De verkoop van de eerste woningen (fase 1) start in februari 2023.

Er worden 115 woningen gebouwd in verschillende prijsklassen: goedkoop (40%), middelduur (20%) en duur (40%). Wulperveld wordt in meerdere fasen gebouwd. De eerste fase start in de loop van 2023.

De wijk en type woningen

De nieuwbouwwijk Het Wulperveld komt op een terrein van zo’n 5,5 hectare groot, tussen de Bremstraat, Ericaweg, Stroeërschoolweg en Wulpenweg. Deze ligging sluit aan op de noordwestzijde van het bestaande dorp Stroe. De wijk krijgt een dorpse uitstraling, met verschillende woningtypes. Woningtypes zijn o.a. rijwoningen, hoekwoningen (met en zonder garages), seniorenwoningen, rug-aan-rug-woningen, tweekappers en een aantal vrijstaande woningen.

Uitgangspunten bij ontwerp van de wijk

 • Behoud van bestaande groenstructuren
 • Behoud van dorps karakter
 • Goede verbindingen voor fietsers en voetgangers
 • Klimaatadaptief
 • Duurzame inpassing

De Stroeërschoolweg wordt ter hoogte van Wulperveld afgesloten voor autoverkeer vanwege de verkeersveiligheid. Dat deel van de weg wordt een fietspad en is na 30 juni 2023 alleen toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Landbouw- en bosbouwtrekkers zijn nog wel toegestaan. Daarom is gekozen voor het plaatsen van een landbouwsluis.

Werkzaamheden

De werkzaamheden voor het plaatsen van de landbouwsluis vinden plaats op donderdag 29 en vrijdag 30 juni aanstaande. Tijdens deze werkzaamheden is de Stroërschoolweg afgesloten voor alle verkeer, ook fietsers. Omrijden voor fietsers kan eenvoudig via Wolweg, Stroeërweg, Wulpenweg. Bij het kruispunt Wolweg - Stroeërschoolweg worden verkeersborden geplaatst om duidelijk aan te kondigen dat de weg na 30 juni is afgesloten voor autoverkeer. De woonwijk Wulperveld is per auto te bereiken via de Ericaweg.

Veiligheid en bereikbaarheid

Om de veiligheid van voetgangers en fietsers op de Stroeërschoolweg te waarborgen is een verplicht fietspad gewenst. Bovendien zijn alternatieve routes (via Stroeërweg en Wolweg) beter ingericht voor gemotoriseerd verkeer, waardoor verkeer via de Stroeërschoolweg niet noodzakelijk is. De Stroeërschoolweg wordt in de huidige situatie wel gebruikt door landbouwverkeer. In overleg met de dorpswerkgroep is daarom gekozen om (bestemmings)landbouwverkeer toe te staan.

Positief advies

Het plan op 15 juni 2022 gepresenteerd aan stakeholders en aanwonenden tijdens de inloopbijeenkomst in het dorpshuis in Stroe. De meerderheid was positief over het voorstel. ProRail, politie, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (ambulance en brandweer) hebben ook positief geadviseerd over de afsluiting van de weg en het plaatsen van een landbouwsluis. Voor de ambulance zijn voldoende alternatieve routes aanwezig om de aanrijtijden te waarborgen.

Verkeersbesluit

De verkeersveiligheid en de bereikbaarheid zijn uiteindelijk doorslaggevend geweest voor het college van burgemeester en wethouders om dit verkeersbesluit te nemen. Het verkeersbesluit is op 14 juli 2022 gepubliceerd in het gemeenteblad op Overheid.nl.

 

2023

 • Eerste kwartaal: bouwrijp maken terrein
 • Februari: start verkoop 1e fase
 • Tweede kwartaal: start woningbouw 1e fase
 • Oplevering woningbouw 1e fase
 • Woonrijp maken 1e fase 

De eerste fase van 15 woningen is op 2 februari in de verkoop gegaan. Op de website van de projectontwikkelaar vindt u meer informatie over de verkoop.

Wulperveld Stroe