Nieuwbouw Wulperveld Stroe

 • Nieuwbouwwijk met 115 woningen aan de noordwestkant van Stroe.
 • Wijk met dorps karakter.
 • Diverse woningtypen, prijzen vanaf € 260.000.
 • Extra aandacht voor woningen voor starters en senioren.
 • Bouw door Van de Kolk uit Garderen.
 • De verkoop woningen start eind 2022.

Het woningaanbod wordt als volgt:

 • 40% koopwoningen tussen € 260.000 en € 320.000 en sociale huurwoningen.
 • 20% koopwoningen tussen de € 320.000 tot de NHG-grens (op dit moment is dat € 355.000).
 • 40% koopwoningen boven de NHG-grens (op dit moment > € 355.000).

De bouw start begin 2023. Er wordt in 4 fases gebouwd.

De wijk en type woningen

De nieuwbouwwijk Het Wulperveld komt op een terrein van zo’n 5,5 hectare groot, tussen de Bremstraat, Ericaweg, Stroeërschoolweg en Wulpenweg. Deze ligging sluit aan op de noordwestzijde van het bestaande dorp Stroe. De wijk krijgt een dorpse uitstraling, met verschillende woningtypes. Woningtypes zijn o.a. rijwoningen, rug-aan-rugwoningen, twee-onder-een-kap-woningen en vrijstaande woningen. 

Uitgangspunten bij ontwerp van de wijk

 • Behoud van bestaande groenstructuren
 • Behoud van dorps karakter
 • Goede verbindingen voor fietsers en voetgangers
 • Klimaatadaptief
 • Duurzame inpassing

Afgelopen zomer heeft het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen binnen gekomen. De gemeenteraad heeft op 29 september 2022 het bestemmingsplan, met een aantal  wijzigingen, vastgesteld. Deze wijzigingen staan in het document ‘Staat van Wijzigingen’. Ook zijn 2 beeldkwaliteitsplannen vastgesteld. Dit bestemmingsplan ligt weer ter inzage van 7 oktober tot en met 18 november 2022.

Het document ‘Staat van Wijzigingen’ wordt aan dit bestemmingsplan en de beeldkwaliteitsplannen toegevoegd. Op het bestemmingsplan kunnen geen zienswijzen meer worden ingediend. Er kan nog wel beroep op worden ingediend via de Raad van State.

Digitaal of op het gemeentehuis te bekijken

Het bestemmingsplan en de beeldkwaliteitsplannen liggen van 7 oktober tot en met 18 november 2022 ter inzage. U kunt het plan digitaal inzien via onderstaande links. Mocht u geen mogelijkheid hebben om het plan digitaal in te zien, dan kunt u het plan zonder afspraak langskomen. U kunt het dan bij de receptie van het gemeentehuis inzien.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen over het plan? Maak dan online een afspraak. U kunt ook bellen voor een afspraak (0342) 495 335. Vragen kunt u ook mailen naar rodigitaal@barneveld.nl.

2022

 • Najaar 2022: Sloop opstallen en bomenkap
 • Eind 2022: Start verkoop woningen
 • Eind 2022: Start bouwrijp maken

2023

 • Tweede kwartaal 2023: Start 1e fase woningbouw
 • Oplevering woningbouw 1e fase
 • Woonrijp maken 1e fase 

2021

 • 17 t/m 31 december: voorontwerp bestemmingsplan ter inzage

2022

 • 2 juni t/m 14 juli: ontwerp bestemmingsplan ter inzage
 • 29 september: vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad

Hou de website van de projectontwikkelaar in de gaten voor meer informatie over de start van de verkoop.

Nieuwbouw 115 woningen Het Wulperveld Stroe Stroe | Van de Kolk