Nieuwbouw Puurveen-Zuid

 • Nieuwe wijk in Kootwijkerbroek met aandacht voor duurzaamheid, groen, spelen.
 • Een divers woningaanbod met ongeveer 130-135 woningen.
 • Verschillende prijsklassen: goedkoop (tot € 320.000), middeldure en dure woningen.
 • Enkele kleinschalige woon-werkkavels.
 • Bouwperiode: 2024 - 2029.
 • Het stedenbouwkundig ontwerp ligt ter inzage. Reageren hierop kan tot 28 oktober 2022.
 • U bent welkom op de inwonersavond op 19 oktober 2022.

Stedenbouwkundig ontwerp

In 2021 begonnen de gemeente Barneveld met de voorbereiding van het ontwikkelen van woningbouw in Puurveen-Zuid. Direct omwonenden van deze locatie zijn hier als eersten bij betrokken. In mei 2022 zijn de eerste schetsen besproken met de direct omwonenden. Daarop zijn veel reacties en ideeën gekomen. Veel van deze reacties en ideeën zijn meegenomen in de uitwerking van het stedenbouwkundig ontwerp. Dit stedenbouwkundig ontwerp is nu klaar. Iedereen is welkom bij de presentatie tijdens de informatieavond op:

 • Woensdag 19 oktober 2022
 • Tussen 19.00 uur en 20.30 uur (inloop)
 • In Kulturhus De Essenburcht

Ter inzage

Bekijk het plan op de informatieavond of via Stedenbouwkundig plan Puurveen-Zuid (pdf, 9 MB)

Reageren op het stedenbouwkundig plan

Het plan is nog niet definitief. Reageren op dit plan kan nog. Dit kan op 19 oktober 2022 in de Essenburcht. Er liggen reactieformulieren klaar. Ook kunt u een reactie per mail sturen naar info@barneveld.nl. Zet in de onderwerpregel van uw e-mail 'Reactie op Puurveen'.

Reageren kan tot 28 oktober 2022. Daarna verwerken wij, waar mogelijk, de laatste opmerkingen. Rond december 2022 leggen we dan het definitief stedenbouwkundig ontwerp als ‘Ontwerp Bestemmingsplan’ ter inzage.

Wat staat er in het plan?

In het stedenbouwkundig plan staan veel tekeningen en foto’s. Het begint met een overzichtskaart. Daarop staat hoe het er nu uitziet met foto’s en een uitleg en analyse. In die uitleg staat de geschiedenis van het gebied, de molen en het landschap. De analyse is de basis van het ontwerp.

In het tweede deel van het plan wordt het stedenbouwkundig ontwerp toegelicht. Dit gebeurt in thema's. De thema's zijn landschap, zichtlijnen, watersystemen en stedenbouw. Onder stedenbouw wordt ook in gegaan op verkeer, parkeerplaatsen, verschillende woningtypes en de invulling van de openbare ruimte zoals bomen, wadi’s en speelplekken.

Het gebied rondom de molen, ‘Puurveen-Zuid’ is een belangrijke uitbreidingslocatie voor woningbouw in Kootwijkerbroek. Bij de invulling en verdeling van de woningtypen houden we rekening met de Woonvisie 2021-2025 en de woonbehoefte in Kootwijkerbroek. Er komen bijvoorbeeld woningen voor starters, doorstromers en senioren. De nieuwe wijk wordt zo aangelegd dat het past in het bestaande landschap. Spelen, biodiversiteit en duurzaamheid krijgen een belangrijke plaats in de plannen. 

2022

 • Najaar: Stedenbouwkundig ontwerp ter inzage
 • Rond december: Ontwerp Bestemmingsplan ter inzage 

2023

 • Zomer: vaststelling Bestemmingsplan
 • Najaar: Bouwrijp maken

2024

 • Vanaf 1e kwartaal: Start bouw woningen, in fasen
 • Einde jaar: oplevering eerste woningen en woonrijp maken
 • Einde jaar: start oplevering woningen tot 2029. (Ca. 20-30 woningen per jaar)