Nieuwbouw Puurveen-Zuid

  • Nieuwe wijk in Kootwijkerbroek met aandacht voor duurzaamheid, groen, spelen.
  • Een divers woningaanbod met ongeveer 130-135 woningen.
  • Verschillende prijsklassen: goedkope (tot € 320.000), middeldure en dure woningen.
  • Enkele kleinschalige woon-werkkavels.
  • Bouwperiode: 2024-2029.

In 2021 begon de gemeente Barneveld met de voorbereidingen voor nieuwe woningbouw in Puurveen-Zuid. Direct omwonenden van deze plaats zijn hier als eersten bij betrokken. In mei 2022 zijn de eerste schetsen met hen besproken. Veel van hun reacties en ideeën zijn meegenomen in het maken van het stedenbouwkundig ontwerp. Dit stedenbouwkundig ontwerp is daarna gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst in oktober 2022. Ook hierop zijn weer reacties gekomen.

Deze reacties worden meegenomen bij het maken van een definitief stedenbouwkundig ontwerp, dat de basis vormt voor het ontwerp bestemmingsplan. Dit ontwerp bestemmingsplan kunt u rond mei 2023 inzien.

Bekijk het stedenbouwkundig ontwerp Puurveen-Zuid (pdf, 9 MB)

Vertraging

Eerder is gemeld dat u het ontwerp bestemmingsplan waarschijnlijk eind 2022 kon inzien. De planning loopt wat vertraging op. Dit komt door enkele aanpassingen in het plan, onderhandelingen en onderzoeken die meer tijd nodig hebben dan verwacht. De nieuwe planning is dat u rond mei 2023 het ontwerp bestemmingsplan 6 weken kunt inzien. In die periode organiseren we ook een informatiebijeenkomst waarin we het plan toelichten en vragen kunnen beantwoorden. Meer informatie hierover volgt in het voorjaar via deze website, de Barneveldse Krant en uitnodigingen aan omwonenden.

Het gebied rondom de molen, ‘Puurveen-Zuid’, is een belangrijke plaats om de woningbouw in Kootwijkerbroek uit te breiden. Bij de invulling en verdeling van de woningtypen houden we rekening met de Woonvisie 2021-2025 en de woonbehoefte in Kootwijkerbroek. Er komen bijvoorbeeld woningen voor starters, doorstromers en senioren. De nieuwe wijk wordt zo aangelegd dat zij past in het bestaande landschap. Spelen, biodiversiteit en duurzaamheid krijgen een belangrijke plaats in de plannen. 

2023

  • 2e kwartaal: ontwerp bestemmingsplan ter inzage;
  • 4e kwartaal: vaststelling bestemmingsplan;
  • 4e kwartaal: bouwrijp maken.

2024

  • Vanaf 1e kwartaal: start bouw woningen, in fasen;
  • 4e kwartaal: oplevering eerste woningen en woonrijp maken.

Tot 2029 worden er woningen opgeleverd. Dit zijn er ongeveer 20 tot 30 per jaar.