Nieuwbouw Oostbroek

 • Nieuwe woonwijk in Kootwijkerbroek.
 • 106 woningen.
 • Aan de oostkant van het dorp, tussen Kerkweg en Essenerweg.
 • Ontwikkeling in 2023-2024.
 • Het bouwrijp maken van de grond is gereed.
 • Gevarieerd aanbod van woningen en kavels.
 • Er zijn nog enkele woningen/kavels te koop.

Nog 5 bouwkavels te koop

In de nieuwe woonwijk Oostbroek in Kootwijkerbroek heeft de gemeente Barneveld 10 bouwkavels beschikbaar gesteld voor de verkoop. Er zijn al 5 kavels verkocht. Op de laatste 5 kavels kan vanaf 16 mei 2024 geboden worden. De kavels zijn beschikbaar voor de bouw van een vrijstaande woning.

Bieden op bouwkavels 1, 2, 4, 44, en 72

Een bod uitbrengen op een bouwkavel van de gemeente kan via een biedingenformulier. Download hieronder het formulier, print het en vul de gevraagde gegevens in. De ingevulde formulieren moeten uiterlijk op woensdag 12 juni 2024 om 17.00 uur in een gesloten envelop ontvangen zijn door Notariskantoor Dangremond, Kapteijnstraat 15, 3771 CA  Barneveld. In de linker bovenhoek van de envelop schrijft u: “bouwkavel Oostbroek”.

Kavelpaspoorten

Hieronder vindt u de kavelpaspoorten. Dit zijn korte omschrijvingen van de bouwkavel. U leest daar meer over de afmetingen van de kavel, de regels en de randvoorwaarden voor het bouwen van een woning.

Mag ik op meerdere bouwkavels een bod uitbrengen?
Ja, maar u mag op iedere bouwkavel binnen het plangebied Oostbroek maar 1 bod uitbrengen. Gebruik het juiste biedingenformulier per bouwkavel.

Mag ik meerdere biedingen doen op één bouwkavel?
Nee. Als bieder mag u binnen het plangebied Oostbroek maar 1 bod per bouwkavel uitbrengen. U mag wel op meerdere bouwkavels bieden. Gebruik het juiste biedingenformulier per bouwkavel.

Kan ik meerdere bouwkavels krijgen?
U kunt uiteindelijk maar 1 bouwkavel binnen het plangebied Oostbroek toegewezen krijgen.

Tot wanneer kan ik een bod uitbrengen?
Uw ingevulde biedingenformulier moet uiterlijk op woensdag 12 juni 2024  om 17.00 uur in een gesloten envelop ontvangen zijn door Notariskantoor Dangremond, Kapteijnstraat 15, 3771 CA  Barneveld. In de linker bovenhoek van de envelop schrijft u: “bouwkavel Oostbroek”. Formulieren die na woensdag 12 juni 2024 17.00 binnenkomen bij de notaris worden niet meegenomen in het biedingenproces.

Waarom is er een minimumprijs vastgesteld per bouwkavel?
Hiervoor is gekozen om een reëel bod te kunnen ontvangen op de kavels.

Wanneer hoor ik of ik een bouwkavel toegewezen krijg?
De gemeente Barneveld brengt potentiële kopers zo snel mogelijk op de hoogte, uiterlijk 21 juni 2024.

Zijn de bouwkavels alleen voor particulieren of kunnen ontwikkelaars ook bieden?
De bouwkavels zijn alleen bedoeld voor particulieren.

Wanneer kan ik starten met bouwen?
U kunt starten met bouwen zodra er een omgevingsvergunning is verleend door de Omgevingsdienst.

Moet ik een omgevingsvergunning aanvragen?
Ja, u moet altijd een omgevingsvergunning aanvragen als u een huis wilt bouwen.

Waar moet ik rekening mee houden bij het bouwen?
Dit staat opgenomen in het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan staat op Regels op de kaart. Hieronder vindt u het beeldkwaliteitsplan.

Beeldkwaliteitsplan Oostbroek (pdf, 28 MB)

Het 'bouwrijp' maken van de wijk is inmiddels gereed. Het gaat dan onder andere om de aanleg van (bouw)wegen, riolering en wadi’s. De bouwers zijn in de tweede helft van 2023 gestart met de bouw van de woningen. Zodra de eerste woningen worden opgeleverd, start het 'woonrijp' maken van de wijk. Dit gaat onder meer om de aanleg van definitieve bestrating, verlichting en groen.

In december 2022 is de verkoop gestart van de eerste 25 woningen van ontwikkelaar De Bunte Vastgoed in samenwerking met bouwbedrijf Van de Kolk. De verkoop van de eerste 39 woningen van bouwbedrijf Van de Mheen is toen ook gestart.

In de eerste helft van 2023 volgden nog 8 appartementen van De Bunte Vastgoed/Van de Kolk. Inmiddels zijn alle woningen door De Bunte Vastgoed/Van de Kolk verkocht.

Op een later tijdstip komen nog 8 sociale koopwoningen (Koopgarant) in de verkoop door Van de Mheen. De actuele verkoopinformatie staat op de websites van de ontwikkelaars.

Woningstichting Barneveld laat 17 sociale huurwoningen ontwikkelen in samenwerking met bouwbedrijf Van de Kolk. Meer informatie volgt via de Woningstichting Barneveld.

In de zomer van 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Oostbroek I en het beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Het stedenbouwkundig plan voor de wijk was eerder al vastgesteld.

Bekijk het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Het bestemmingsplan staat op Regels op de kaart. Hieronder vindt u het beeldkwaliteitsplan.

Beeldkwaliteitsplan Oostbroek (pdf, 28 MB)

 • Vierde kwartaal 2023: start bouw projectmatige woningen
 • Eerste kwartaal 2024: verkoop resterende 3 vrije kavels door gemeente
 • Derde/vierde kwartaal 2024: start woonrijp maken openbare ruimte
 • Eind 2024: oplevering eerste woningen

Voor de bouw van de woningen in Oostbroek werken we samen met verschillende ontwikkelaars. Op de genoemde websites vindt u meer informatie over de te bouwen woningen. 

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op.

14 0342 
info@barneveld.nl