Nieuwbouw Oostbroek

 • Nieuwe woonwijk in Kootwijkerbroek.
 • 106 woningen.
 • Aan de oostkant van het dorp, tussen Kerkweg en Essenerweg.
 • Ontwikkeling in 2023-2024.
 • Het bouwrijp maken van de grond is gestart.
 • Gevarieerd aanbod van woningen en kavels.
 • Er zijn nog enkele woningen/kavels te koop.

Nog 7 bouwkavels te koop

In de nieuwe woonwijk Oostbroek in Kootwijkerbroek heeft de gemeente Barneveld 10 bouwkavels beschikbaar gesteld voor de verkoop. Er zijn al 3 kavels verkocht. Op de laatste 7 kavels kan vanaf donderdag 14 september 2023 geboden worden. De kavels zijn beschikbaar voor de bouw van een vrijstaande woning.

Bieden op bouwkavels 1, 2, 3, 4, 44, 45 en 72

Een bod uitbrengen op een bouwkavel van de gemeente kan via een biedingenformulier. Download hieronder het formulier, print het en vul de gevraagde gegevens in. De ingevulde formulieren moeten uiterlijk op woensdag 25 oktober 2023 om 17.00 uur in een gesloten envelop ontvangen zijn door Notariskantoor Dangremond, Kapteijnstraat 15, 3771 CA  Barneveld. In de linker bovenhoek van de envelop schrijft u: “bouwkavel Oostbroek”.

Kavelpaspoorten

Hieronder vindt u de kavelpaspoorten. Dit zijn korte omschrijvingen van de bouwkavel. U leest daar meer over de afmetingen van de kavel, de regels en de randvoorwaarden voor het bouwen van een woning.

Mag ik op meerdere bouwkavels een bod uitbrengen?
Ja, maar u mag op iedere bouwkavel binnen het plangebied Oostbroek maar 1 bod uitbrengen. Gebruik het juiste biedingenformulier per bouwkavel.

Mag ik meerdere biedingen doen op één bouwkavel?
Nee. Als bieder mag u binnen het plangebied Oostbroek maar 1 bod per bouwkavel uitbrengen. U mag wel op meerdere bouwkavels bieden. Gebruik het juiste biedingenformulier per bouwkavel.

Kan ik meerdere bouwkavels krijgen?
U kunt uiteindelijk maar 1 bouwkavel binnen het plangebied Oostbroek toegewezen krijgen.

Tot wanneer kan ik een bod uitbrengen?
Uw ingevulde biedingenformulier moet uiterlijk op woensdag 25 oktober 2023 om 17.00 uur in een gesloten envelop ontvangen zijn door Notariskantoor Dangremond, Kapteijnstraat 15, 3771 CA  Barneveld. In de linker bovenhoek van de envelop schrijft u: “bouwkavel Oostbroek”. Formulieren die na woensdag 25 oktober 17.00 binnenkomen bij de notaris worden niet meegenomen in het biedingenproces.

Waarom is er een minimumprijs vastgesteld per bouwkavel?
Hiervoor is gekozen om een reëel bod te kunnen ontvangen op de kavels.

Wanneer hoor ik of ik een bouwkavel toegewezen krijg?
De gemeente Barneveld brengt potentiële kopers zo snel mogelijk op de hoogte, uiterlijk 3 november 2023.

Zijn de bouwkavels alleen voor particulieren of kunnen ontwikkelaars ook bieden?
De bouwkavels zijn alleen bedoeld voor particulieren.

Wanneer kan ik starten met bouwen?
U kunt starten met bouwen zodra er een omgevingsvergunning is verleend door de Omgevingsdienst.

Moet ik een omgevingsvergunning aanvragen?
Ja, u moet altijd een omgevingsvergunning aanvragen als u een huis wilt bouwen.

Waar moet ik rekening mee houden bij het bouwen?
Dit staat opgenomen in het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan.

Het 'bouwrijp' maken van de wijk is in volle gang. Het gaat dan onder andere om de aanleg van wegen, riolering en wadi’s. Naar verwachting is dit in het vierde kwartaal van 2023 gereed. Daarna kan worden gestart met de bouw van de woningen. Zodra de eerste woningen worden opgeleverd, start het 'woonrijp' maken van de wijk. Dit gaat onder meer om de aanleg van definitieve bestrating, verlichting en groen.

In december 2022 is de verkoop gestart van de eerste 25 woningen van ontwikkelaar De Bunte Vastgoed in samenwerking met bouwbedrijf Van de Kolk. De verkoop van de eerste 39 woningen van bouwbedrijf Van de Mheen is toen ook gestart.

In de eerste helft van 2023 volgden nog 8 appartementen van De Bunte Vastgoed/Van de Kolk. Het merendeel van de woningen is verkocht.  

Op een later tijdstip komen nog 8 sociale koopwoningen in de verkoop door Van de Mheen. De actuele verkoopinformatie staat op de websites van de ontwikkelaars.

Woningstichting Barneveld laat 17 sociale huurwoningen ontwikkelen in samenwerking met bouwbedrijf Van de Kolk. Meer informatie volgt via de Woningstichting Barneveld.

In de zomer van 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Oostbroek I en het beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Het stedenbouwkundig plan voor de wijk was eerder al vastgesteld.

Bekijk het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Het bestemmingsplan staat op www.ruimtelijkeplannen.nl. Hieronder vindt u het beeldkwaliteitsplan.

Beeldkwaliteitsplan Oostbroek (pdf, 28 MB)

 • Tweede/derde kwartaal 2023: bouwrijp maken grond
 • Vierde kwartaal 2023: start bouw projectmatige woningen
 • Derde/vierde kwartaal 2023: verkoop van 7 kavels door gemeente
 • Eind 2024: oplevering eerste woningen
 • Tweede/derde kwartaal 2024: start woonrijp maken omgeving

Voor de bouw van de woningen in Oostbroek werken we samen met verschillende ontwikkelaars. Op de genoemde websites vindt u meer informatie over de te bouwen woningen. 

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op.

14 0342 
info@barneveld.nl