Nieuwbouw Oostbroek

 • Nieuwe woonwijk in Kootwijkerbroek
 • Ongeveer 106 woningen
 • Aan de oostkant van het dorp, tussen Kerkweg en Essenerweg
 • Ontwikkeling in 2021-2023
 • Oplevering ongeveer 40 woningen per jaar
 • Gevarieerd aanbod van woningen en kavels

Afgelopen zomer heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Oostbroek I en het beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Hierna hebben de plannen 6 weken ter inzage gelegen. Er is 1 beroep ingediend bij de Raad van State. Wanneer dit beroep behandeld wordt, is nog niet bekend. Het stedenbouwkundig plan voor de wijk was eerder al vastgesteld.

Voorbereiding

De voorbereidingen voor het bouwrijp maken van de nieuwe wijk gaan ondertussen door. Deze voorbereidingen houden in dat het stedenbouwkundig plan verder wordt uitgewerkt. Er worden onder andere civiele inrichtingstekeningen gemaakt. Hierop worden bijvoorbeeld kabels, leidingen en riolering ingetekend. Er wordt ook een bestek opgesteld voor het bouwrijp maken. Een bestek is een omschrijving van het bouwwerk en de bijbehorende werkzaamheden. Dit bestek is nodig voor de aanbesteding. Nadat er een aannemer bekend is kan deze starten met de werkzaamheden.

Inspraak

Ongeveer een jaar geleden kon u het ‘verkavelingsplan Oostbroek’ inzien. Hierop zijn 44 inspraakreacties ingediend. Deze mensen ontvingen het inspraakverslag ‘Nota inspraak en overleg Oostbroek’. Alle inspraakreacties zijn zorgvuldig beoordeeld. Het resultaat hiervan is dat het bestemmingsplan is aangepast op enkele onderdelen. Het gaat hierbij om de verlaging van de snelheid van 50 naar 30 kilometer per uur in de hele wijk. Dit is inclusief de ontsluitingsweg Kerkweg. De 30 kilometer zone moet de verkeersveiligheid bevorderen.

Uitwerken verkaveling

Na de inspraak hebben we de plannen verder uitgewerkt, waaronder het stedenbouwkundig ontwerp. Daarnaast hebben we het ontwerp bestemmingsplan gemaakt en het ontwerp beeldkwaliteitsplan. Ook zijn enkele onderzoeken gedaan die nodig zijn voor opstellen van een bestemmingsplan. Verder hebben we met een aantal betrokken partijen overleg gehad over de plannen. Een van die partijen is de Klankbordgroep Kootwijkerbroek.

Planning

 • Het ontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan kunt u inzien van 11 december 2020 tot en met 21 januari 2021. In die periode kunt u uw zienswijze indienen over deze plannen.
 • Vervolgens maken we een inrichtingstekening voor de bouw van de wijk. Op basis hiervan wordt het bestek geschreven voor het bouwrijp maken. Hierna vindt de aanbesteding plaats.
 • Het bouwrijp maken van het plangebied start naar verwachting vanaf het derde kwartaal 2021.
 • De bouw van de eerste 40 woningen staat gepland in het vierde kwartaal van 2021. Deze bouw loopt in fasen door tot en met 2023.

Verkoop woningen

Het is nu nog niet bekend wanneer de verkoop start van de 40 woningen in de eerste fase. Dit horen wij nog van de ontwikkelaars en bouwers. Zodra dit bekend is, informeren wij u via een nieuwsbrief. Dat geldt ook voor de inschrijving van de woningen via makelaars.

 • 4e kwartaal 2021 - 1e kwartaal 2022: opstellen bestek bouwrijp maken/aanbesteding  
 • 2e kwartaal 2022: bouwrijp maken
 • 3e - 4e kwartaal 2022: start bouw 1e fase (40 woningen)                                                          

Voor de bouw van de woningen in Oostbroek werken we samen met verschillende ontwikkelaars. Op de genoemde websites vindt u meer informatie over de te bouwen woningen. 

Iedere ontwikkelaar bouwt een deel van de woningen. Daarnaast geeft de gemeente Barneveld zelf ook een aantal vrije kavels uit.

Het is nog niet bekend wanneer de woningen in de verkoop of verhuur komen. Informatie over de verkoop van vrije kavels volgt naar verwachting eind 2021. Houd onze website in de gaten. Of schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief. Dit kan via de knop onderaan deze pagina.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op.

14 0342 
info@barneveld.nl