Nieuwbouw Oostbroek

 • Nieuwe woonwijk in Kootwijkerbroek
 • 106 woningen
 • Aan de oostkant van het dorp, tussen Kerkweg en Essenerweg
 • Ontwikkeling in 2023-2024
 • Gevarieerd aanbod van woningen en kavels, verkoop gestart

Verkoop van bouwkavels gestart

In de nieuwe woonwijk Oostbroek in Kootwijkerbroek stelt de gemeente Barneveld 10 bouwkavels beschikbaar voor de verkoop. Op de eerste 4 kavels kan geboden worden vanaf donderdag 11 mei 2023. De kavels zijn beschikbaar voor de bouw van een vrijstaande woning.

Bieden op kavels 69, 72, 81 en 90

Er kan op de bouwkavels van de gemeente Barneveld worden geboden via een biedingenformulier. Download hieronder het formulier, print het en vul de gevraagde gegevens in. De ingevulde formulieren moeten uiterlijk op woensdag 14 juni 2023 om 17.00 uur in een gesloten envelop ontvangen zijn door Notariskantoor Dangremond, Kapteijnstraat 15, 3771 CA  Barneveld. In de linker bovenhoek van de envelop schrijft u:  “bouwkavel Oostbroek”.

Kavelpaspoorten

Hieronder vindt u de kavelpaspoorten. Dit zijn korte omschrijvingen van de bouwkavel. U leest daar meer over de afmetingen van de kavel, de regels en de randvoorwaarden voor het bouwen van een woning.

Mag ik op meerdere bouwkavels een bod uitbrengen?
Ja, maar u mag op iedere bouwkavel binnen het plangebied Oostbroek maar 1 bod uitbrengen. Gebruik het juiste biedingenformulier per bouwkavel.

Mag ik meerdere biedingen doen op één bouwkavel?
Nee. Als bieder mag u binnen het plangebied Oostbroek maar 1 bod per bouwkavel uitbrengen. U mag wel op meerdere bouwkavels bieden. Gebruik het juiste biedingenformulier per bouwkavel.

Kan ik meerdere bouwkavels krijgen?
U kunt uiteindelijk maar 1 bouwkavel binnen het plangebied Oostbroek toegewezen krijgen.

Wanneer worden de andere 6 kavels aangeboden voor verkoop?
Later dit jaar worden de overige bouwkavels aangeboden voor verkoop. De actuele informatie over de verkoop van de kavels komt op deze webpagina en op de gemeentepagina in de Barneveldse Krant.

Tot wanneer kan ik een bod uitbrengen?
Uw ingevulde biedingenformulier moet uiterlijk op woensdag 14 juni 2023 om 17.00 uur in een gesloten envelop ontvangen zijn door Notariskantoor Dangremond, Kapteijnstraat 15, 3771 CA  Barneveld. In de linker bovenhoek van de envelop schrijft u: “bouwkavel Oostbroek”. Formulieren die na woensdag 14 juni 17.00 binnenkomen bij de notaris worden niet meegenomen in het biedingenproces.

Waarom is er een minimumprijs vastgesteld per bouwkavel?
Hiervoor is gekozen om een reëel bod te kunnen ontvangen op de kavels.

Wanneer hoor ik of ik een bouwkavel toegewezen krijg?
De gemeente Barneveld brengt potentiële kopers zo snel mogelijk op de hoogte, uiterlijk vrijdag 23 juni.

Zijn de bouwkavels alleen voor particulieren of kunnen ontwikkelaars ook bieden?
De bouwkavels zijn alleen bedoeld voor particulieren.

Wanneer kan ik starten met bouwen?
U kunt starten met bouwen zodra er een omgevingsvergunning is verleend door de Omgevingsdienst.

Moet ik een omgevingsvergunning aanvragen?
Ja, u moet altijd een omgevingsvergunning aanvragen als u een huis wilt bouwen.

Waar moet ik rekening mee houden bij het bouwen?
Dit staat opgenomen in het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan.

In april 2023 is na een aanbestedingsprocedure een aannemer geselecteerd, die het terrein bouw- en woonrijp gaat maken. Het bouwrijp maken start vanaf mei en duurt tot ongeveer september 2023. Hierna kunnen de ontwikkelaars beginnen met de bouw van de woningen.

De eerste woningen worden naar verwachting in de eerst helft van 2024 opgeleverd. Daarna wordt er verder gewerkt aan het ‘woonrijp maken’ van de omgeving. Dit betekent onder andere de aanleg van bestrating, verlichting en groen.

In december 2022 is de verkoop gestart van de eerste 25 woningen van ontwikkelaar De Bunte Vastgoed in samenwerking met bouwbedrijf Van de Kolk. De verkoop van de eerste 39 woningen van bouwbedrijf Van de Mheen is toen ook gestart. In 2023 volgen nog 8 appartementen van De Bunte Vastgoed/Van de Kolk en 8 sociale koopwoningen van Van de Mheen. De verkoopinformatie staat op de websites van de ontwikkelaars.

Woningstichting Barneveld laat 16 sociale huurwoningen ontwikkelen. Dit gebeurt naar verwachting later in 2023. Meer informatie volgt via de Woningstichting Barneveld.

De gemeente Barneveld stelt 10 bouwkavels beschikbaar voor de verkoop. Op de eerste 4 kavels kan tot woensdag 14 juni 2023, 17.00 uur worden geboden. Later dit jaar volgen de overige kavels. De actuele informatie over de verkoop van de kavels staat op deze webpagina en komt op de gemeentepagina in de Barneveldse Krant.

 

In de zomer van 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Oostbroek I en het beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Hierna hebben de plannen ter inzage gelegen. Er is één beroep ingediend bij de Raad van State. Het stedenbouwkundig plan voor de wijk was eerder al vastgesteld.

Bestemmingsplan onherroepelijk verklaard

Eind 2022 heeft de Raad van State definitief uitspraak gedaan inzake het beroep tegen het bestemmingsplan Oostbroek I. Het beroep is ongegrond verklaard, waardoor het bestemmingsplan nu onherroepelijk is geworden. Dit betekent dat de omgevingsvergunningen voor de woningen kunnen worden verleend en de voorbereidingen voor het bouw- en woonrijp maken worden afgerond.

Reacties inspraakronde

Tijdens een vorige inspraakronde in 2019 (Verkavelingsplan Oostbroek), zijn ook inspraakreacties ingediend. Dit heeft er destijds toe geleid dat het bestemmingsplan op een paar onderdelen is aangepast. Zo is verlaging van de snelheid van 50 naar 30 km in de hele wijk toegepast om verkeersveiligheid te vergroten.

Bekijk het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Het bestemmingsplan staat op www.ruimtelijkeplannen.nl. Hieronder vindt u het beeldkwaliteitsplan.

​​​​​​​Beeldkwaliteitsplan Oostbroek (pdf, 28 MB)

 • Tweede kwartaal 2023: verkoop 4 kavels door gemeente
 • Tweede/derde kwartaal 2023: bouwrijp maken grond
 • Derde kwartaal 2023: start bouw projectmatige woningen
 • Derde/vierde kwartaal 2023: verkoop resterende 6 kavels door gemeente
 • Eind eerste helft 2024: oplevering eerste woningen
 • Tweede kwartaal 2024: start woonrijp maken omgeving

Voor de bouw van de woningen in Oostbroek werken we samen met verschillende ontwikkelaars. Op de genoemde websites vindt u meer informatie over de te bouwen woningen. 

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op.

14 0342 
info@barneveld.nl