Hoevelakenseweg Terschuur

 • De Hoevelakenseweg in Terschuur wordt opnieuw ingericht.
 • Er komt een maximale snelheid van 30 kilometer per uur. De weg wordt hierop aangepast.
 • Het voorlopig ontwerp is klaar. Er kon tot en met 17 juli 2023 gereageerd worden op het ontwerp. De ingekomen reacties worden beoordeeld en verwerkt in een reactienota.
 • Komende periode wordt het ontwerp definitief gemaakt.
 • Het definitieve ontwerp en de reactienota worden na de zomer aangeboden bij het college.
 • Het definitief ontwerp en de reactienota kunt u daarna terugvinden op deze pagina.
 • Na vaststelling door het college starten de voorbereidingen voor de uitvoering

Er is een totaalbeeld gemaakt van de weg, met aandacht voor de bestaande groenstructuur, de riolering, het geplande onderhoud en verschillende duurzaamheidsthema's. U kon tot en met 17 juli 2023 aandachtspunten naar voren brengen die bijdragen aan een goede nieuwe inrichting van de straat. Wilt u reageren op het voorlopig ontwerp? Stuur een e-mail naar info@barneveld.nl.

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd aan de Hoevelakenseweg:

Het kruispunt met de Eendrachtstraat wordt kleiner

 • Het kruispunt krijgt klinkers.
 • Er komt een veilige oversteekplaats (zebrapad).
 • Op het kruispunt geldt ook een maximale snelheid van 30 kilometer per uur.

Aanpassingen voor maximale snelheid van 30 kilometer per uur

 • Gelijkwaardige kruispunten. Dit zijn kruispunten waarbij de voorrang niet wordt geregeld via verkeerslichten, verkeersborden, haaientanden of andere markeringen.
 • Plateaus op wegkruisingen.
 • Passende wegbreedte.
 • Klinkers in plaats van asfalt.
 • Fietsers gemengd met autoverkeer (gedeeld gebruik)
 • Goede verbindingen voor voetgangers.

Aanpassingen aan bushaltes

 • Toegankelijker maken volgens nieuwe richtlijnen.
 • Logischere locaties.

 • Op 3 juli 2023 is het voorlopig ontwerp gepresenteerd tijdens een informatieavond.
 • Tot en met 17 juli was het mogelijk om te reageren op het voorlopig ontwerp.
 • Het definitief ontwerp is eind september 2023 klaar. Het komt dan op deze webpagina te staan.
 • In het eerste kwartaal van 2024 starten de werkzaamheden aan de Hoevelakenseweg.