Hoevelakenseweg Terschuur

 • De Hoevelakenseweg in Terschuur wordt opnieuw ingericht.
 • Er komt een maximale snelheid van 30 kilometer per uur. De weg wordt hierop aangepast.
 • Het voorlopig ontwerp is klaar. Er kon tot en met 17 juli 2023 gereageerd worden op het ontwerp. De ingekomen reacties worden beoordeeld en verwerkt in een reactienota.
 • Momenteel wordt onderzocht welke invloed het nieuwe ontwerp kan hebben op geluid.
 • De resultaten van het geluidsonderzoek worden gedeeld met het college.

Er is een totaalbeeld gemaakt van de weg, met aandacht voor de bestaande groenstructuur, de riolering, het geplande onderhoud en verschillende duurzaamheidsthema's. U kon tot en met 17 juli 2023 aandachtspunten naar voren brengen die bijdragen aan een goede nieuwe inrichting van de straat. Wilt u reageren op het voorlopig ontwerp? Stuur een e-mail naar info@barneveld.nl.

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd aan de Hoevelakenseweg:

Het kruispunt met de Eendrachtstraat wordt kleiner

 • Het kruispunt krijgt klinkers.
 • Er komt een veilige oversteekplaats (zebrapad).
 • Op het kruispunt geldt ook een maximale snelheid van 30 kilometer per uur.

Aanpassingen voor maximale snelheid van 30 kilometer per uur

 • Gelijkwaardige kruispunten. Dit zijn kruispunten waarbij de voorrang niet wordt geregeld via verkeerslichten, verkeersborden, haaientanden of andere markeringen.
 • Plateaus op wegkruisingen.
 • Passende wegbreedte.
 • Klinkers in plaats van asfalt.
 • Fietsers gemengd met autoverkeer (gedeeld gebruik)
 • Goede verbindingen voor voetgangers.

Aanpassingen aan bushaltes

 • Toegankelijker maken volgens nieuwe richtlijnen.
 • Logischere locaties.

 • Op 3 juli 2023 is het voorlopig ontwerp gepresenteerd tijdens een informatieavond.
 • Tot en met 17 juli was het mogelijk om te reageren op het voorlopig ontwerp.
 • Momenteel wordt onderzocht welke invloed het nieuwe ontwerp kan hebben op geluid.
 • De resultaten van het geluidsonderzoek worden gedeeld met het college.
 • Zodra het definitief ontwerp klaar is, komt het op deze projectpagina te staan.
 • Als bekend is wanneer de werkzaamheden starten, leest u dat ook op deze pagina.