Harselaar-Oost

 • Vernieuwing van bedrijventerrein Harselaar-Oost. 
 • Met aandacht voor duurzaamheid, klimaatmaatregelen en biodiversiteit.
 • Meer ruimte voor wandelen, fietsen en groen.
 • Verbeterde inrichting van verkeersroutes. 
 • Lokale ondernemers hebben meegedacht met de plannen.

De inrichting van bedrijventerrein Harselaar-Oost is toe aan vernieuwing. Zodat het voldoet aan de wensen en eisen van deze tijd. We willen het bedrijventerrein net zo aantrekkelijk maken als de andere bedrijventerreinen in Harselaar. Met aandacht voor duurzaamheid, klimaatsverandering en biodiversiteit.

Uitgangspunten vernieuwing Harselaar-Oost

 • Ondernemers denken mee 
 • Meer aandacht voor verkeersveiligheid
 • Meer ruimte voor wandelen, fietsen en groen
 • Voorkomen van wateroverlast
 • Aandacht voor duurzaamheid, klimaatsverandering en biodiversiteit

Een projectgroep vanuit de ondernemers van Harselaar-Oost heeft actief meegedacht met de plannen voor vernieuwing. Zo hebben ze onderzoeken laten uitvoeren naar knelpunten in het verkeer. Het ontwerp voor het vernieuwde bedrijventerrein is samen met de ondernemers geschetst. 

2021

 • September: start onderzoeks- en ontwerpfase.
 • Oktober: startbijeenkomst betrekken ondernemers.

2022

 • Februari: uitvoeringsplan en begroting gereed.
 • Juni: besluit gemeenteraad beschikbaar stellen financiĆ«le middelen.
 • Daarna: uitwerken ontwerp op detailniveau en subsidieaanvraag bij provincie.

2023

 • Streven is dit jaar te starten met de uitvoering van de werkzaamheden.