Doortrekking oostelijke rondweg

Luchtfoto van een deel van Barneveld
Luchtfoto van Barneveld

De gemeente Barneveld groeit. Van 60.000 inwoners in 2020 naar circa 70.000 inwoners vanaf 2030. Nieuwe woonwijken verrijzen binnen de gemeentegrenzen. Ook de werkgelegenheid neemt naar verwachting fors toe door uitbreiding van regionale bedrijventerreinen als Harselaar-Zuid. Al deze ontwikkelingen zorgen de komende jaren voor extra verkeersdruk op de bestaande wegen in en rond Barneveld. Het doortrekken van de Oostelijke Rondweg ziet de gemeente als een voorwaarde om de verwachte groei in goede banen te leiden. Door te investeren in een goede bereikbaarheid - lokaal en regionaal - blijft Barneveld voor al haar inwoners een fijne plek om te wonen, te werken en te recreëren.

De Oostelijke Rondweg Barneveld

  • vormt een waardevolle aanvulling op het bestaande lokale en regionale wegennet;
  • maakt en houdt de gemeente Barneveld bereikbaar én leefbaar;
  • zorgt voor een directe verbinding tussen het bedrijventerrein Harselaar en de A30;
  • leidt doorgaand verkeer óm de kern in plaats van erdoorheen;
  • zorgt voor een betere verbinding tussen Barneveld-Zuid en Barneveld-Oost;
  • is een aantrekkelijke verbinding voor weggebruikers uit de omgeving van Kootwijkerbroek en in de gemeente Ede voor De Valk en Wekerom;
  • draagt bij aan het behoud van leefbaarheid en veiligheid in Barneveld.
Naar het overzicht