Boombeheer Lunterseweg

  • In 2022 zijn de bomen aan de Lunterseweg in Barneveld gecontroleerd.
  • Een externe boomdeskundige heeft 94 bomen bekeken. De levensverwachting van 21 van die bomen blijkt helaas te slecht. 
  • Er is een kapvergunning verleend voor het kappen van deze bomen.
  • Bekijk op de kaart om welke bomen het gaat.
  • Er worden nieuwe bomen geplant om de kap te compenseren

Controle bomen

Aan de Lunterseweg zijn 94 bomen gecontroleerd. De levensverwachting van 21 van die bomen blijkt helaas te slecht. Bij de bomen zijn bijvoorbeeld dood hout, scheuren in de barst en rotting in de kroon gevonden. Hierdoor is het risico groot dat er takken afbreken of een boom met wortel en al omwaait. Deze bomen kunnen dus in de toekomst veiligheidsproblemen opleveren. Snoei of andere maatregelen zijn helaas geen optie gebleken. Voor deze bomen heeft de gemeente dan ook een kapvergunning aangevraagd. De bomen worden eind december 2023 gekapt.  

Herplant bomen

Er worden nieuwe bomen geplant om de kap te compenseren. Er is onderzocht of dat kan in de directe omgeving van de Lunterseweg of op een andere plek. Parallel aan de Lunterseweg is ruimte om 16 nieuwe bomen te planten. Daarnaast heeft de gemeente in Veller 5 nieuwe bomen geplant. Op de plekken waar de bomen gekapt worden, komen nu geen nieuwe bomen. We willen namelijk de groeiplaats voor de bomen verbeteren. Daarom wordt gewacht op een reconstructie van de straat, zodat we ook onder fiets- en voetpaden groeiruimte voor de bomen kunnen maken.

Overzicht bomen Lunterseweg

Op de kaart staan de bomen waarvoor wij een kapvergunning willen aanvragen. Deze zijn met rode kruizen aangegeven. De zwarte symbolen verwijzen naar de nieuwe bomen die worden aangeplant.

Kaart met te kappen en nieuw te planten bomen aan de Lunterseweg (pdf, 3 MB)