Lokale regelgeving en beleid

De gemeenteraad en het college van B&W stellen de plaatselijke regelgeving vast. Deze staan in verordeningen.

  • Regelgeving die gaat over verplichtingen die u heeft, zoals de Belastingverordening.
  • Andere verordeningen beschrijven welke rechten u heeft, zoals subsidieverordeningen.
  • Ook zijn er verordeningen die beschrijven hoe de gemeente landelijke wetgeving uitvoert, zoals de Wmo-verordening.
Ga naar de regelgeving

Gemeentelijk beleid

De gemeente maakt keuzes hoe zij problemen en ontwikkelingen wil aanpakken. Deze keuzes leggen we vast in plannen voor een bepaalde periode. In voortgangsrapportages leest u hoe het staat met de uitvoering van gemeentelijke plannen. Deze soorten beleidsstukken vindt u in ons Raadsinformatiesysteem: iBabs. U kunt in iBabs zoeken op onderwerp.

Ga naar vastgesteld beleid