Lokale regelgeving en beleid

De gemeenteraad stelt lokale regelgeving vast. Deze regelgeving staat in verordeningen. Sommige verordeningen gaan over verplichtingen die u heeft, zoals de Belastingverordening. Andere verordeningen beschrijven hoe de gemeente landelijke wetgeving uitvoert, zoals bij de WMO verordening. Ook zijn er verordeningen die beschrijven welke rechten u kunt laten gelden, zoals subsidieverordeningen.

Ga naar de verordeningen

Gemeentelijk beleid

De gemeente maakt keuzes hoe zij problemen en ontwikkelingen wil aanpakken. Deze keuzes leggen we vast in plannen voor een bepaalde periode. In voortgangsrapportages leest u hoe het staat met de uitvoering van gemeentelijke plannen. Deze soorten beleidsstukken vindt u in ons Raadsinformatiesysteem: iBabs. U kunt in iBabs zoeken op onderwerp.

Ga naar vastgesteld beleid