Lokale regelgeving en beleid

De gemeenteraad stelt de plaatselijke regelgeving vast. Deze regelgeving staat in verordeningen.

  • Sommige verordeningen gaan over verplichtingen die u heeft, zoals de Belastingverordening.
  • Andere verordeningen beschrijven welke rechten u heeft, zoals subsidieverordeningen.
  • Ook zijn er verordeningen die beschrijven hoe de gemeente landelijke wetgeving uitvoert, zoals de Wmo-verordening.
Ga naar de verordeningen

Gemeentelijk beleid

De gemeente maakt keuzes hoe zij problemen en ontwikkelingen wil aanpakken. Deze keuzes leggen we vast in plannen voor een bepaalde periode. In voortgangsrapportages leest u hoe het staat met de uitvoering van gemeentelijke plannen. Deze soorten beleidsstukken vindt u in ons Raadsinformatiesysteem: iBabs. U kunt in iBabs zoeken op onderwerp.

Ga naar vastgesteld beleid