Huisvesting tijdelijke werknemers (arbeidsmigranten)

 • De gemeente verkoopt een stuk grond voor de bouw van een wooncomplex voor tijdelijke werknemers.
 • Dit stuk grond ligt in Voorthuizen aan de Baron van Nagellstraat.
 • Het wooncomplex zal bestaan uit 24 huurappartementen, waar maximaal 96 tijdelijke werknemers kunnen verblijven.
 • De verwachting is dat het wooncomplex derde kwartaal 2024 gereed is. De omgevingsvergunning is inmiddels verleend.

 • De toegang van het wooncomplex komt aan de Baron van Nagellstraat.
 • De locatie maakt straks onderdeel uit van een groter 'woonwerklandschap' dat wordt ingeklemd tussen de Verbindingsweg, Baron van Nagellstraat en Hoofdstraat.
 • Bekijk hieronder de locatie op de kaart.

Deze locatie is gekozen, omdat het woonmilieu geschikt is en omdat de locatie gunstig ligt voor de werklocaties. Op Harselaar werkt bijvoorbeeld een groot aantal tijdelijke werknemers. Voorthuizen en Barneveld zijn de twee grootste kernen in de buurt van Harselaar. Naast dit wooncomplex in Voorthuizen volgen er nog initiatieven in of bij de kern van Barneveld. 

In de gemeente werken en verblijven ongeveer 1.600 tijdelijke werknemers. De noodzaak is groot voor passende huisvesting, die in de buurt zit van de plekken waar zij werken. De tijdelijke werknemers verblijven nu vaak op vakantieparken en in woonwijken. Door hun werkuren hebben ze vaak afwijkende dag- en nachtritmes, die niet altijd overeenkomen met die van direct omwonenden. De werknemers werken vooral op Harselaar en in de agrarische sector. Ze zijn hard nodig voor de lokale en regionale economie. 

 • Op het wooncomplex is 24 uur per dag een beheerder aanwezig of bereikbaar.
 • Parkeren op eigen terrein.
 • Hieronder vindt u een eerste ontwerp van hoe het wooncomplex eruit kan gaan zien.

Voor de bouw van het wooncomplex is deze globale planning gemaakt:

 • 2e helft juni 2023: aanvraag omgevingsvergunning.
 • 1e kwartaal 2024: omgevingsvergunning verleend (23 januari 2024).
 • 3e kwartaal 2024: oplevering wooncomplex.

 • Het wooncomplex is een onderdeel van het nog te ontwikkelen woonwerklandschap in Voorthuizen-Zuid.
 • Eerst wordt het wooncomplex gebouwd en daarna volgt de ontwikkeling van de andere onderdelen van het woonwerklandschap.
 • Het woonwerklandschap wordt een gebied waarin mensen kunnen wonen én werken, met ruimte voor lokale bedrijven, nieuwe woningen en werkplekken.

 • Voorafgaand aan en tijdens de bouw is er een klankbordgroep. In deze groep zitten vertegenwoordigers van de gemeente en veiligheid, Homeflex (de bouwer en eigenaar van de huisvesting) en direct omwonenden. Er is inmiddels overleg geweest met de klankbordgroep.
 • Direct betrokkenen zijn uitgenodigd voor een informatieavond.
 • Bekijk hieronder het overzicht met veelgestelde vragen voor meer informatie.
 • Heeft u na het lezen van dit overzicht nog vragen? Mail dan uw vraag naar huisvestingwerknemers@barneveld.nl.

In dit overzicht vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen.

Locatie

Staat de locatie vast?

De locatie staat vast. Zij vormt een onderdeel van een groter woonwerklandschap dat nog ontwikkeld gaat worden. In dat woonwerklandschap komt ruimte voor lokale bedrijven en nieuwe woningen.

Waarom op deze locatie?

De locatie ligt in een gemengd gebied buiten de kern van Voorthuizen, dichtbij Harselaar, waar veel tijdelijke werknemers werken. De locatie past ook binnen de beleidskaders die gelden voor de huisvesting van tijdelijke werknemers.

Waarom in deze kern?

Voorthuizen vormt samen met Barneveld de twee grootste kernen in de buurt van Harselaar. Op Harselaar werkt een groot aantal tijdelijke werknemers. 

Komen er meer van dit soort huisvestingsprojecten in de gemeente?

Ja, dat is wel de bedoeling. Er volgen nog initiatieven in of bij de kern van Barneveld

Wanneer starten andere projecten op de locatie?

Deze starten na de oplevering van het wooncomplex voor tijdelijke werknemers, dus mogelijk vanaf de tweede helft van 2024.

Tot wanneer wordt deze locatie gebruikt?

Er wordt ingezet op een vergunning voor 10 jaar.

Wat is de (toegangs)route naar deze huisvesting?

Dat is via de Baron van Nagellstraat. Eerst komt er een tijdelijke route. Later komt er een doorgaande weg door het woonwerklandschap, die ook toegang biedt tot dit wooncomplex.

Huisvesting

Waar komen de tijdelijke werknemers vandaan?

Die komen voornamelijk uit Oost-Europa en wonen nu al deels in de regio. De tijdelijke werknemers die op deze locatie gehuisvest zullen worden, zijn vooral werkzaam in de gemeente.

Hebben de tijdelijke werknemers uit de kern voorrang bij de huisvesting?

We gaan proberen om deze werknemers naar deze locatie te verhuizen, maar dit hangt onder andere af van de hierbij betrokken uitzendbureaus.

Wat is de rol van deze werknemers in onze lokale economie?

Ze zijn werkzaam bij diverse bedrijven in onze gemeente. Ze werken in verschillende functies, zoals productiemedewerkers, schoonmakers en lassers. Deze medewerkers spelen een belangrijke rol bij de economische activiteiten in de gemeente.

Waarom is er speciale huisvesting nodig?

Door de krapte op de woningmarkt is er onvoldoende betaalbaar aanbod voor tijdelijke werknemers. Omdat het soms om tijdelijke werkzaamheden gaat, kunnen ze niet makkelijk een woning huren of kopen. Een reguliere woning is vaak te groot en te duur voor een alleengaande werknemer. Wanneer tijdelijke werknemers langer blijven en bijvoorbeeld een gezin hebben, zien we dat zij wel een reguliere woning huren of kopen. De gemeente wil meewerken aan het ontwikkeling van goede huisvesting voor tijdelijke werknemers. Daarbij moet veel aandacht zijn voor beheer, veiligheid en privacy.

Hoeveel tijdelijke werknemers zijn er in de gemeente?

Er werken ruim 1.600 arbeidsmigranten in onze gemeente, waarvan er ruim 500 staan ingeschreven in het BRP (Basisregistratie Personen).

Hoeveel mensen komen er op de nieuwe locatie te wonen?

In het wooncomplex kunnen maximaal 96 tijdelijke werknemers verblijven.

Staat er druk op de lokale huisvesting?

Ja, er staat druk op de lokale huisvesting. Nu wonen meerdere werknemers op vakantieparken en in particuliere woningen.

Hoe ziet deze tijdelijke huisvesting eruit?

In het wooncomplex komen gemeubileerde huurappartementen. Het beleid is maximaal 5 personen per woning.

Beheer

Hoe is het beheer geregeld?

HomeFlex is onafhankelijk en heeft het beheer volledig in eigen handen. Onder de uitvoering van beheer vallen de volgende zaken:

 • Klankbordgroep (omwonenden, gemeente/veiligheid en andere belanghebbenden);
 • Huisregels in iedere woning;
 • Nachtregistratie;
 • Klachtenregistratie;
 • Tweewekelijkse inspectie van de woning;
 • 24/7 bereikbaarheid bij calamiteiten;
 • Cameratoezicht;
 • Schoonmaakdienst.

Wat is de rol van HomeFlex?

HomeFlex is de initiatiefnemer van dit project. HomeFlex zorgt voor de ontwikkeling van compleet gemeubileerde appartementen die verhuurd worden aan uitzendbureaus. Tijdens de verhuurperiode blijft HomeFlex verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en inspecties van de woningen en het terrein. HomeFlex is voor omwonenden ook het aanspreekpunt voor dit project.

Waar kan men terecht als er overlast is?

Voor klachten kan men een melding doen op HomeFlex.nl en bij de beheerder van dit project. Direct omwonenden en betrokkenen worden hierover geïnformeerd.

Besluitvorming

Wanneer is het besluit genomen door het college?

Het college heeft eind 2021 besloten om de huisvesting voor tijdelijke werknemers versneld te ontwikkelen in het woonwerklandschap. Hiervoor is onder andere gekozen omdat er voor deze groep een groot gebrek aan huisvesting is.

Is de raad geïnformeerd en wanneer?

De raad is in 2022 en 2023 regelmatig door het college geïnformeerd over de ontwikkelingen.

Welke rol heeft de raad in dit proces?

De raad heeft een woonvisie vastgesteld met daarin aandacht voor de huisvesting van tijdelijke werknemers. Dit project is beleid dat uitgevoerd wordt. Het college is dan ook bevoegd om dit te doen.

Veiligheid en overlast

Zijn er problemen te verwachten bij de huisvesting van tijdelijke werknemers?

Er hebben zich in het verleden geen grote problemen voorgedaan bij de huisvesting van tijdelijke werknemers. De meest gehoorde klacht is het geluidsoverlast in woonbuurten (in de kern Barneveld) vanwege de afwijkende dag- en nachtritmes. In 2023 is er een incident in Kootwijkerbroek geweest: tijdelijke werknemers kregen een onderling conflict, waarbij problemen met de huisvesting een rol speelden. Dit incident benadrukt het belang van goede, passende huisvesting (met toezicht).