CO2-beleid

  • De gemeente gaat bewust om met haar CO2 uitstoot in haar bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van projecten.
  • Zo willen wij energie besparen en beter gebruik maken van materialen en duurzame energie.
  • Wij vinden het belangrijk dat ook onze leveranciers werk maken van CO2-reductie.
  • Om onze inspanning zichtbaar te maken werken wij met de CO2-prestatieladder.

 

groene plant in hand

Energieneutraal in Barneveld

In Nederland willen we in 2050 geen of minimaal CO2 uitstoten. De overheid wil dit bereiken door meer duurzame energie op te wekken en gebouwen meer energieneutraal te maken. De gemeente Barneveld wil

  • 2% energiebesparing per jaar tot 2020 
  • 20% opwekking duurzame energie
  • in 2050 energieneutraal

Onze inspanningen

In de afgelopen jaren investeerde de gemeente Barneveld al veel om een bijdrage te leveren aan schone energievoorziening. Enkele voorbeelden van onze inspanningen: openbare verlichting met LED, ruim 1600 zonnepanelen op gemeentelijke daken en verduurzaming van schoolgebouwen. 

Op deze pagina

U vindt op deze pagina niet alleen de plannen en maatregelen, maar ook de overzichten van onze CO2 uitstoot. Daarbij kijken we naar energieverbruik van gemeentelijke panden, maar ook naar brandstofverbruik van ons wagenpark.

Toegankelijkheid informatie

We werken nog aan de toegankelijkheid van deze informatie. Heeft u moeite met het lezen van de documenten? Of heeft u vragen over het CO2 beleid of de maatregelen die de gemeente Barneveld voert? Neem dan contact op met dhr. Rob Terheggen via 14 0342 of mail naar r.terheggen@barneveld.nl

Naar het overzicht