CO2-beleid

De gemeente Barneveld wil:

 • in 2022 78% minder CO2 uitstoten
 • in 2050 energieneutraal zijn

We kijken hierbij naar hoe we in onze kantoren werken. Maar ook naar hoeveel zakelijke kilometers onze medewerkers rijden. En hoe we projecten uitvoeren.
In 2015 hebben we het begin gemaakt om de gemeentelijke organisatie energieneutraal te maken.

Hoe wij onze CO2-uitstoot meten

We gebruiken de CO2-prestatieladder om de CO2-uitstoot van onze organisatie te meten.
We krijgen hiermee inzicht in hoeveel gas, elektriciteit en brandstof wij verbruiken.
Elk jaar onderzoekt een onafhankelijke inspecteur of wij op de goede weg zijn naar een energie neutrale organisatie.
En we willen hierover eerlijk zijn en onszelf blijven uitdagen.

Wat we tot nu toe hebben bereikt

In 2015 hebben wij beschreven welke energiedoelen wij in 2020 voor onze organisatie willen behalen. Dat is gelukt, namelijk:

 • 10% energie besparen
 • 20% van onze energie duurzaam opwekken
 • 70% minder CO2 uitstoten

Hoe wij het aanpakken

 • We maken onze gebouwen steeds energiezuiniger. Hierdoor stoten we al 26% minder CO2 uit. Daar gaan we mee door.
 • We hebben de openbare verlichting vervangen door led lampen die zuiniger zijn.
 • We hebben 4.000 zonnepanelen op onze daken gelegd.
 • We gebruiken geen gas als we scholen (ver)bouwen. Of we gebruiken zo min mogelijk energie.
 • We kopen groene energie in.

Wat we nog gaan doen

 • Meer (elektrische) dienstfietsen kopen.
 • Onze dienstauto’s op bio-brandstof laten rijden.
 • Nieuwe CO2 besparende maatregelen bedenken.

Plannen en maatregelen

Duurzame projecten