Sfeerbeeld van hei en bos

CO2-beleid

De gemeente wil steeds minder CO2 uitstoten. In 2020 stootte de gemeente Barneveld 4693 ton CO2 uit. Dat is 34% minder dan in 2015. Die 4.693 ton CO2 staat gelijk aan 18.311 vluchten naar Parijs of aan 600 rondjes rijden om de aarde met een dieselauto.

De gemeente Barneveld wil:

 • in 2022 40% minder CO2 uitstoten
 • in 2050 energieneutraal zijn

We kijken hierbij naar hoe we in onze kantoren werken. Maar ook naar hoeveel zakelijke kilometers onze medewerkers rijden. En hoe we projecten uitvoeren.
In 2015 hebben we het begin gemaakt om de gemeentelijke organisatie energieneutraal te maken.

Hoe wij onze CO2-uitstoot meten

We gebruiken de CO2-prestatieladder om de CO2-uitstoot van onze organisatie te meten. We krijgen hiermee inzicht in hoeveel gas, elektriciteit en brandstof wij verbruiken. Elk jaar onderzoekt een onafhankelijke inspecteur of wij op de goede weg zijn naar een energieneutrale organisatie. En we willen hierover eerlijk zijn en onszelf blijven uitdagen.

Wat we tot nu toe hebben bereikt

In 2015 hebben wij beschreven welke energiedoelen wij in 2020 voor onze organisatie willen behalen. Dat is gelukt, namelijk:

 • 10% energie besparen
 • 20% van onze energie duurzaam opwekken
 • 34% minder CO2 uitstoten

Hoe wij het aanpakken

 • We maken onze gebouwen steeds energiezuiniger. 
 • We hebben de openbare verlichting vervangen door led lampen die zuiniger zijn.
 • We hebben ongeveer 4.000 zonnepanelen op onze daken gelegd.
 • We gebruiken geen gas als we scholen (ver)bouwen. Of we gebruiken zo min mogelijk energie.
 • We hebben 10 extra elektrische dienstfietsen gekocht.
 • Onze dienstauto’s rijden voor de helft op biobrandstof.

Wat we nog gaan doen

 • Verder gaan met het steeds energiezuiniger maken van onze gebouwen en wagenpark
 • Bepalen wat onze CO2-ambitie wordt na 2022.
 • Nieuwe CO2-besparende maatregelen vaststellen.

De gemeente Barneveld berekent regelmatig hoeveel CO2 de gemeentelijke organisatie uitstoot. Deze CO2-uitstoot kunt u in het onderstaand overzichten bekijken. Wij hebben in 2020 4693 ton CO2 uitgestoten. Dit staat gelijk aan 18.311 vluchten naar Parijs of aan 600 rondjes rijden om de aarde met een dieselauto. Zeker 60% van onze CO2-uitstoot komt door het elektraverbruik van onze gemeentelijke gebouwen en bijna 20% door het gasverbruik. De overige 20% komt door het brandstofverbruik van onze auto’s en vuilniswagens.

CO2 uitstoot in 2020

Directe CO2 uitstoot Ton CO2 %
Gasverbruik 873 19
Dieselverbruik 955 20
CNG-verbruik 1 0
Benzineverbruik 16 0
Indirecte CO2 uitstoot Ton CO2 %
Electraverbruik - groene stroom 2814 60
Dienstreizen (met openbaar vervoer of eigen auto) 34 1

Bronnen CO2 uitstoot in 2020

Het CO2-beleid en energiebeleid van de gemeente Barneveld is een belangrijke basis om te groeien naar een energieneutrale organisatie.

CO2-beleid en energiebeleid gemeente Barneveld 2018-2022 (pdf, 262 KB)

Met een ‘energieWEB’ gaan de gemeenten Wageningen, Ede en Barneveld het opwekken van duurzame energie binnen de eigen gemeentegrenzen stimuleren. De stroom die de gemeenten eerder gebruikten voor hun eigen gemeentelijke organisaties wordt duurzaam ‘gemaakt’ door het aankopen van zogenaamde Garanties Van Oorsprong (GVO’s). Zij betalen daarmee voor de garantie dat de gebruikte stroom ergens anders duurzaam wordt opgewekt.

Het geld dat de gemeenten normaal gesproken kwijt zijn aan de aankoop van de GVO’s, stoppen zij met het nieuwe systeem in een fonds, met de naam ‘EnergieWEB’. Dat geld willen ze vervolgens investeren in de ontwikkeling van lokale duurzame energieprojecten die gericht zijn op deelname van inwoners en lokale bedrijven. De energie die door deze projecten wordt opgewekt, gebruiken de 3 gemeenten zelf voor hun eigen energievoorziening.

Dit certificaat is afgegeven door het Nederlands Certificatie Kantoor, het NCK. Het NCK verklaart daarmee dat de Gemeente Barneveld, gevestigd op Raadhuisplein 2 in Barneveld, voldoet aan de eisen voor het halen van niveau 3 op de CO2-Prestatieladder. Het certificaat is uitgegeven op 30 oktober 2018 en is geldig tot en met 4 oktober 2021.

Er zijn de verschillende plannen en andere documenten over het CO2-beleid opgesteld. Deze zijn beschikbaar als pdf in ons webarchief

 • CO2-beleid_2018_-_2022_CO2_prestatieladder_Gemeente_Barneveld.pdf
 • CO2-Reductieplan_2015_-_2020_01.pdf
 • CO2-reductiemaatregelen_2015-2020.pdf
 • Het_Gelders_Energieakkoord.pdf
 • CO2-Managementplan_2015_-2017.pdf

CO2 footprints. De footprints geven per jaar weer hoeveel kg CO2 de gemeentelijke organisatie heeft verbruikt.

 • CO2-footprint_2017.pdf
 • CO2-footprint_2017_jan-juni_01.pdf
 • CO2-footprint_2016_01.pdf
 • CO2-footprint_2015_01.pdf
Duurzame projecten