Fractie ChristenUnie

ChristenUnie

Meer informatie vindt u op barneveld.christenunie.nl

Henk Wiesenekker (fractievoorzitter)

Henk Wiesenekker

Nevenfunctie:

  • Politieman eenheid Midden Nederland, betaald

Dianne de Kwant-Van Lagen

Dianne de Kwant-Van Lagen

Nevenfunctie:

  • Orderbegeleider ProComm Partners Barneveld, betaald

Jaap van den Top

Jaap van den Top

Nevenfunctie:

  • Agrariër, betaald

Wouter de Kool

Wouter de Kool

Nevenfuncties:

  • Dienstleiding intelligence politie Midden-Nederland (Utrecht, Flevoland), betaald
  • Trainer jeugd voetbalvereniging SDVB, onbetaald
  • Lid medezeggenschapsraad De Spreng, onbetaald
  • Hoboïst Nederlands Politieorkest, betaald

Henry Buitenhuis

Henry Buitenhuis

Nevenfuncties:

  • Adviseur onderwijs bij Yuverta, betaald
  • Voorzitter Stichting Hulp aan Elkaar Barneveld, onbetaald