Boombeheer

  • De gemeente is verantwoordelijk voor ongeveer 34.000 bomen in de openbare ruimte.
  • Een externe boomdeskundige controleert regelmatig of de bomen nog in goede staat en veilig zijn. 
  • Op deze manier kunnen problemen op tijd opgelost worden. Bijvoorbeeld door in te grijpen of onderhoud te plegen.
  • De gemeente begon in 2022 met een grootschalige inspectie van alle bomen in de openbare ruimte.

Het belang van bomen

De gemeente vindt bomen van grote waarde voor de samenleving. Zij spant zich in voor het behoud van bomen en investeert in nieuwe bomen. Dit is belangrijk voor de ecologie en biodiversiteit, en voor het klimaat. Bomen vangen namelijk fijnstof af en nemen CO2 en stikstof op. Ze zuiveren de lucht en produceren zuurstof. Ze zijn belangrijk voor waterhuishouding en bieden vogels en andere dieren een plek. Daarnaast verfraaien bomen de omgeving en bieden ze schaduw en verkoeling.

Boomonderzoek

De bomen in de openbare ruimte worden regelmatig gecontroleerd. Deze controles worden uitgevoerd door een externe boomdeskundige, die kijkt of de bomen nog in goede staat en veilig zijn. Bomen hebben helaas niet het eeuwige leven; soms is een boom er zo slecht aan toe dat deze een gevaar vormt voor de omgeving. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals ziekte, verdichting van de bodem of veranderingen in de omgeving dicht bij de boom.

Herplant

De gemeente heeft als uitgangspunt om bij het verwijderen van een boom een nieuwe boom te herplanten. Daarbij wil de gemeente wil zorg dragen voor een duurzame plek waar nieuwe bomen ook echt goed en lang kunnen groeien. Telkens worden hiervoor de mogelijkheden bekeken. Niet altijd is er ruimte om een nieuwe boom op dezelfde plaats terug te planten. Andere bomen staan te dichtbij of de plaats is niet (meer) geschikt voor een boom om goed te kunnen groeien. De gemeente probeert dan in de buurt of op een andere plek een boom te herplanten.