Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie is 1 van de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet. Het geeft aan hoe de gemeente zich kan ontwikkelen in de toekomst. Het gaat over ruimte voor wonen, werken, milieu, verkeer, natuur en water. Maar ook over gezondheid, economie, energie en klimaatadaptatie.

Samenwerken met de samenleving

De visie maken we samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en medewerkers van overheden. We willen nu en in de toekomst een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving zijn om te wonen, werken en recreëren. De belangen en wensen van partners en inwoners willen we daar zo goed mogelijk in meenemen.

Keuzes maken

We hebben op dat vlak meerdere taken en moeten keuzes maken. De uitdaging is om hierin een evenwicht te vinden. We maken verbinding met de regionale plannen van Foodvalley en Regio Amersfoort. We kijken daarbij naar alle bouwstenen die er al liggen zoals de woonvisie, structuurvisie en het beleidsplan sociaal domein. 

Meer ruimte voor initiatieven

De Omgevingsvisie is een nieuw instrument waar nog weinig ervaring mee is. Stap voor stap gaan we dit samen verder invullen. We geven meer ruimte aan initiatieven uit de samenleving. Dit vraagt om een andere manier van werken. De eerste Omgevingsvisie voor Barneveld wordt daarom een groeimodel. Dit betekent dat we meer denken vanuit doelen, minder vanuit de regels. De Omgevingsvisie helpt ons daarbij.

Het uitgangspunt om te komen tot een Omgevingsvisie voor de gemeente Barneveld is de vertrekpuntennotitie. Deze wordt vastgesteld door de raad en college. Bekijk ook de planning

Naar overzicht