Jongerenraad

  • De jongerenraad bestaat uit Barneveldse jongeren.
  • Het brengt de mening van jongeren in kaart en geeft jongeren een stem.
  • Het is een officieel adviesorgaan voor het college van burgemeester en wethouders.
  • Jongeren tussen de 15 en 25 jaar kunnen zich opgeven om lid te worden.
  • Ook kunnen jongeren meepraten via een jongerenpanel.
  • Hieronder vertelt de jongerenraad meer over wat ze doet.

Wie in de jongerenraad?

"Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Barneveld. Dit gaat over belangrijke zaken voor jongeren in onze gemeente.

We zijn onderverdeeld in drie werkgroepen. Dit zijn de werkgroepen Werk & Mobiliteit, Onderwijs en Vrije tijd. Binnen deze werkgroepen verdelen we de vragen en onderwerpen die wij binnenkrijgen. Naast het schrijven van adviezen betekenen wij nog veel meer voor de jongeren. Zo organiseren we elk jaar een aantal mooie evenementen, zoals een debat of een ludieke actie."

Jongerenpanel

"Als jongerenraad zijn wij altijd bezig met het mooier maken van onze gemeente voor jongeren. Sinds eind 2017 hebben we een jongerenpanel. Onze panelleden krijgen iedere maand een vragenlijst opgestuurd. Deze gaat over vraagstukken die jongeren aangaan en onderwerpen waar wij ons in verdiepen. Ook kan je zelf een vraag aan ons te stellen om in de vragenlijst te zetten. De antwoorden verwerken we in een advies voor de gemeente. De vragenlijst invullen kost een paar minuten van je tijd en je privacy wordt gewaarborgd. Wil jij ons ondersteunen met jouw stem en mening? Meld je dan aan via ."

Jongerenraad

"Als jongerenraad zijn wij altijd op zoek naar nieuwe gezichten en aanvullingen op onze groep. We verwachten van leden dat ze gemotiveerd zijn, initiatief nemen, een eigen mening hebben maar ook goed kunnen samenwerken. Ook is het belangrijk dat je voldoende tijd hebt, vooral in de avond. Naast onze vergaderingen, gesprekken en formele bezigheden, is er ook genoeg ruimte voor gezelligheid. Lijkt het jou leuk om je in te zetten voor de jongeren in onze gemeente en om onze groep te versterken? Meld je dan hieronder aan via ."

Contact

Heb jij een vraag, suggestie of iets wat je bij ons kwijt wil? Neem dan contact op via: