Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is een onafhankelijk adviesorgaan. Zij geeft het college gevraagd en ongevraagd advies over jeugdzorg, werk en inkomen en maatschappelijke ondersteuning. De ASD wordt hierin ondersteund door klankbordgroepen en/of door informele netwerken. De ASD bestaat uit betrokken Barneveldse burgers.