Welstandstoetsing

  • welstandstoetsing gebeurt automatisch als u een omgevingsvergunning aanvraagt op de kaart; bij de welstandsnota staat waar welstand toetsing nodig is
  • de dorpsbouwmeester beoordeelt de aanvraag omgevingsvergunning op welstand
  • de welstandzitting is wekelijks op dinsdag. Bekijk de agenda van de komende welstandszitting (9 KB)
  • wilt u vooraf weten of uw bouwplannen voldoen aan de welstandseisen, doe dan eerst een vooronderzoek
  • voor vragen belt u op donderdagmorgen tussen 09:30 en 10:30 uur met de dorpsbouwmeester T 06-2294 5235