Vooronderzoek (ver)bouwen aanvragen

  • u vraagt schriftelijk advies over uw bouwplan, verbouwplan of project
  • bijvoorbeeld als uw plan niet past binnen het bestemmingsplan
  • u krijgt advies over de vervolgstappen binnen de gemeente
  • als we nu al grote bezwaren zien hoort u dat ook
  • u ontvangt ook een inschatting van de vergunningen die u nodig hebt
  • de kosten zijn tussen de € 303,75 en 506,25
  • de kosten van het vooronderzoek worden verrekend met uw vergunning
  • een vooronderzoek is geen verplichting
vooronderzoek aanvragen