Vooronderzoek (ver)bouwen aanvragen

  • U wilt schriftelijk advies over uw (ver)bouwplan of project, bijvoorbeeld als uw plan niet past binnen het bestemmingsplan.
  • In ons advies staan vervolgstappen en of er bezwaren zijn.
  • U ontvangt ook een inschatting van het vervolgtraject dat voor uw plan of project nodig is.
  • De kosten zijn € 308 of € 515. Dit wordt mogelijk verrekend met een vergunning of principeverzoek.
  • Een vooronderzoek is geen verplichting.
Vooronderzoek aanvragen Vooronderzoek aanvragen (DigiD)