Vooronderzoek (ver)bouwen aanvragen

  • U vraagt schriftelijk advies over uw bouwplan, verbouwplan of project.
  • Bijvoorbeeld als uw plan niet past binnen het bestemmingsplan.
  • U krijgt advies over de vervolgstappen binnen de gemeente.
  • Als we nu al grote bezwaren zien hoort u dat ook.
  • U ontvangt ook een inschatting van de vergunningen die u nodig hebt.
  • De kosten zijn tussen de € 303,75 en 506,25.
  • De kosten van het vooronderzoek worden verrekend met uw vergunning.
  • Een vooronderzoek is geen verplichting.
Vooronderzoek aanvragen