Reclamebelasting en BIZ-heffing

  • U betaalt als ondernemer in het centrum van Barneveld reclamebelasting. Dit is voor alle reclame die vanaf de openbare weg zichtbaar is.
  • U betaalt als ondernemer op bedrijventerrein de Briellaerd bedrijfsinvesteringszoneheffing (BIZ-heffing).
  • De gemeente verstuurt deze aanslag los van de gecombineerde gemeentelijke belastingaanslag.