Reclamebelasting en BIZ-heffing

  • U betaalt als ondernemer in het centrum van Barneveld reclamebelasting. Dit is voor alle reclame die vanaf de openbare weg zichtbaar is.
  • U betaalt als ondernemer op bedrijventerrein De Briellaerd bedrijfsinvesteringszoneheffing (BIZ-heffing).
  • De gemeente verstuurt deze aanslag los van de gecombineerde gemeentelijke belastingaanslag. 

Kosten reclamebelasting en BIZ-heffing

Reclamebelasting per vestiging 

  • Per jaar: € 520,-
  • Per maand: € 43,33

BIZ-heffing

  • € 167,50 per jaar, per pand.

Voor alle marketinguitingen in het centrum van Barneveld betalen ondernemers reclamebelasting. Denk aan gevelreclame, billboards maar ook de naam boven de gevel of belettering op het raam of etalage.

De opbrengst van de reclamebelasting gaat na aftrek van de kosten naar de Vereniging Centrum Ontwikkeling Barneveld (COB). Het is bedoeld voor evenementen en activiteiten in het centrum van het Barneveld. 

De bedrijfsinvesteringszone(BIZ)-heffing geldt voor bedrijven op bedrijventerrein de Briellaerd. De verplichte bijdrage wordt na aftrek van de gemeentelijke kosten als subsidie uitgekeerd aan stichting BIZ de Briellaerd. De subsidie wordt gebruikt voor de bedrijfsomgeving. Het gaat bijvoorbeeld naar de beveiliging van het bedrijventerrein, extra groenonderhoud en promotieactiviteiten.

Wie de heffing betaalt

De  BIZ-heffing wordt geheven van de gebruiker die op 1 januari van het kalenderjaar gebruik maakt van een pand op de Briellaerd. Als een object op 1 januari van het kalenderjaar geen gebruiker kent (leegstand) wordt de BIZ-heffing opgelegd aan de (vastgoed)eigenaar.

Als u het niet eens bent de aanslag kunt u hiervoor bezwaar indienen. Op de aanslag staat hoe u dit kunt doen.