Carbidschieten

  • Carbid schieten mag alleen met een ontheffing.
  • Met een ontheffing mag u carbid schieten op Oudjaarsdag tussen 12 en 16 uur op locaties buiten de bebouwde kom.
  • Vraag de ontheffing aan voor 13 december 2024.
  • U bent op het moment van aanvragen 18 jaar of ouder.
  • Aanvragen is kosteloos.
  • Bij de aanvraag moet u een situatietekening uploaden. 
Inloggen met DigiD Ontheffing carbid schieten aanvragen