Subsidie ontplofbare oorlogsresten

 • Subsidie voor het opsporen en opruimen van ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog
 • Van de gemaakte kosten wordt maximaal 68% vergoed. De btw wordt niet vergoed.
 • Er is een maatschappelijk belang bij het onderzoeken en opruimen.
 • De subsidie is niet voor private partijen die de kosten vanuit de markt kunnen betalen.
 • Alle aanvragen worden beoordeeld door de gemeente en door het ministerie van BZK.
Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Subsidie aanvragen

 • De aanvraag is niet van een private partij die de kosten vanuit de markt kan betalen.
 • Er is een maatschappelijk belang, bijvoorbeeld woningbouw of werkzaamheden aan openbare gebouwen.
 • De gemeente en de omgevingsdienst OddV hebben goedkeuring gegeven aan het projectplan.
 • Bij de aanvraag zit een goed overzicht van de gemaakte kosten voor de opsporing van ontplofbare oorlogsresten

 1. Voordat u een aanvraag indient, neemt u contact op met de gemeente.
 2. U vraagt goedkeuring van het projectplan aan de gemeente en de omgevingsdienst OddV.
 3. U vraagt subsidie aan voor de kosten van het opruimen van ontplofbare oorlogsresten.
 4. De gemeente verzamelt de subsidieaanvragen en geeft advies aan de gemeenteraad.
 5. De gemeenteraad neemt 1 keer per jaar een raadsbesluit over alle binnengekomen aanvragen (in maart).
 6. De gemeente stuurt het overzicht van goedgekeurde aanvragen naar bij het ministerie van BZK (in het eerste kwartaal).
 7. Het ministerie van BZK beoordeelt de aanvragen.
 8. De gemeente informeert u over de reactie van BZK en de uitbetaling.