Nederlandse nationaliteit opgeven

  • U wilt afstand doen van uw Nederlandse nationaliteit.
  • U bent 18 jaar of ouder en u heeft ook nog een andere nationaliteit.
  • U verklaart persoonlijk afstand te doen van uw Nederlandse nationaliteit. Deze verklaring geldt ook voor eventuele minderjarige kinderen als zij geen andere Nederlandse ouder hebben.
  • Maakt hiervoor een afspraak via 14 0342
  • Neem bij uw afspraak uw geldige identiteitsbewijs mee en een bewijs van uw andere nationaliteit.