Naar school gaan

 • Kinderen vanaf 5 jaar moeten naar school: zij hebben een leerplicht.
 • Zij mogen alleen met een goede reden van school wegblijven.
 • In bijzondere situaties kunt u bij de schoolleiding vrij aanvragen.
 • Een kind mag niet buiten de schoolvakantie op vakantie gaan. Als dit niet anders kan, bespreekt u dit eerst met de schoolleiding. Zonder toestemming van de directeur mag uw kind niet wegblijven van school.
 • Wanneer het een probleem is uw kind naar school te laten gaan, bespreek dit dan eerst met de school. U kunt ook contact met ons opnemen. Als het probleem blijft, moet de school dit melden bij de gemeente.
 • Wij gaan dan met u en de school in gesprek. Samen zoeken we naar oplossingen.
 • In enkele gevallen is vrijstelling van naar school gaan mogelijk:
  • uw kind kan geen school bezoeken door psychische of lichamelijke beperking;
  • uw kind volgt onderwijs in het buitenland;
  • u heeft bezwaar tegen de richting van de scholen in de omgeving.